Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag do Działu Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność” na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl  w terminie do 21 października 2019 r.

Piotr Duda: Życzę Pocztowcom i Łącznościowcom wszelkiej pomyślności

Dzisiaj dzień Łącznościowca, Listonosza i Poczty Polskiej. Składam z tej okazji pracownikom tych profesji najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i poczucia dumy z wykonywanego zawodu.

W sposób szczególny pozdrawiam pracujących w łączności i na Poczcie Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Życzę też dobrej i spokojnej służby Żołnierzom wojsk łączności.

Piotr Duda

Pracownicy kolejnych jednostek samorządowych z Rybnika upominają się o podwyżki

„Solidarność” domaga się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w rybnickich instytucjach podległych władzom miasta o kwotę wynoszącą 700 zł brutto. 14 października pismo w tej sprawie otrzymał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kilka dni wcześniej, 9 października podobny dokument trafił na biurko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. We wrześniu o wzrost płac „S” wystapiła w 4 innych jednostkach miejskich.
 
Pisma zostały złożone w trybie sporu zbiorowego. Batalia o podwyżki w instytucjach podległych rybnickiemu samorządowi trwa od wielu miesięcy. Rozmowy w tej sprawie z pracodawcami i z władzami miasta „Solidarność” prowadziła od początku roku. W kwietniu przed Urzędem Miejskim zorganizowana została pikieta, w której wzięło udział kilkuset pracowników instytucji miejskich. Ostatecznie podwyżki zostały przyznane, ale wyniosły średnio 200 zł brutto na etat, co nie zadowoliło pracowników. Jak informuje Mirella Marek, przewodnicząca „S” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku, do podniesienia wynagrodzeń zobowiązały dyrektorów jednostek władze miasta, ale nie przekazały srodków na ten cel. – Żeby zrealizować podwyżki, pracodawcy musieli szukać oszczędności w budżetach na 2019 rok. W efekcie zostaliśmy pozbawieni innych świadczeń, np. nagrody rocznej, a ten niewielki wzrost wynagrodzeń nie wpłynął w znaczący sposób na poprawę naszej sytuacji. Nasze zarobki w dalszym ciągu są niskie – mówi Mirella Marek.
 
16 września pisma dotyczące podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników o 700 zł brutto organizacje NSZZ „Solidarność” przekazały dyrektorom: Zarządu Zieleni Miejskiej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Rybnickich Służb Komunalnych. 
 
W sumie w instytucjach, w których „S” upomina się o podwyżki wynagrodzeń, zatrudnionych jest ok. 900 osób.
 
www.solidarnosckatowice.pl / aga
 
 

Europejska płaca minimalna – dyskusja coraz bardziej gorąca!

W wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim, poprzedzającym głosowanie nad jej kandydaturą, na przewodnicząca Komisji Europejskiej Komisji Ursula von der Leyen wskazała na szereg inicjatyw które będą bezpośrednio oddziaływały na życie mieszkańców UE. Jest to dążenie do pełnej implementacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, potrzeba wprowadzenia wspólnego ubezpieczenia od bezrobocia w sferze euro, działania na rzecz równości płac kobiet i mężczyzn a także Green Deal – kompleks działań związanych ze zmianą klimatu i wyzwaniami ekologicznymi.

Jednakże tematem który najbardziej  wszystkich  zelektryzował, w tym związki zawodowe i organizacje pracodawców, jest zapowiedź wprowadzenia w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania europejskich ram prawnych dla płacy minimalnej. Ursula von der Leyen wyraźnie podkreśliła, że każdy pracownik zatrudniony w Unii w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymywać wynagrodzenie pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb i realizujące prawo do godności człowieka i jego rodziny. Jednocześnie zadeklarowała, że Komisja Europejska podejmując konkretne działania musi brać pod uwagę zróżnicowanie stosunków przemysłowych w poszczególnych państwach członkowskich. W debacie najczęściej wskazuje się, na odniesienie płacy minimalnej do 60% przeciętnej lub mediany płacy w danym państwie członkowskim.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych EKZZ oraz federacje branżowe zastanawiają się obecnie nad wypracowaniem stanowiska w tej ważnej kwestii. 7 października odbyło się posiedzenie Komitetu koordynacji rokowań zbiorowych i płac EKZZ poświęcone w dużej części inicjatywie przewodniczącej Komisji. – Dyskusja była bardzo gorąca szczególnie w odniesieniu do tego, jaki instrument prawny na poziomie  byłby odpowiedni – mówi Sławomir Adamczyk, reprezentujący w komitecie polskie organizacje związkowe -my optujemy za dyrektywą, ale niektóre organizacje obawiały się, że może to naruszyć ich autonomię negocjacyjną w odniesieniu do płac.

Dla EKZZ kluczowe jest powiązanie problematyki płacy minimalnej z wzmocnieniem rokowań zbiorowych  w szczególności w wymiarze sektorowym. Ich zapaść obserwujemy na przykład w Polsce. Komitet prawa pracy i rynku wewnętrznego EKZZ w dniu 10 października analizował prawne uwarunkowania możliwości podejmowania na szczeblu unijnym inicjatyw legislacyjnych w sprawie płac. W ocenie Barbary Surdykowskiej z Biura Eksperckiego KK już obecnie Komisja Europejska de facto oddziałuje na wynagrodzenia w państwach członkowskich poprzez mechanizm Semestru Europejskiego. Przeciwnicy potencjalnej unijnej regulacji nie powinni więc wskazywać na treść art. 153 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w ust. 5 wyłącza z kompetencji unijnych płace, zrzeszanie się, strajk i lokaut jako argumentu przesadzającego o braku możliwości podejmowania działań przez Komisję w obszarze płac.

– Dla EKZZ jest bardzo ważne aby z nowej regulacji wyraźnie wynikało, że płaca minimalne musi obejmować wszelkie kategorie pracowników (nie możemy mieć do czynienia z wyłączeniami na przykład ze względu na wiek pracownika) oraz że wszelkie dodatki (związane ze szczególnymi warunkami pracy, praca w nocy itp.) muszą być doliczane do płacy minimalnej, a nie wchodzić w jej zakres – zwraca uwagę ekspertka.

Stanowisko EKZZ zostanie wypracowane podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego organizacji, który zbierze się  22 października.

bs

 

 

Ruszyły zapisy na Lubelski Bieg Niepodległości. Limit 555 uczestników!

Uruchomiliśmy zapisy do czwartej edycji imprezy. Poprzednia, która odbyła się 11 listopada ubiegłego roku to jak zwykle rekord na trzy piątki. Do mety przed Trybunałem Koronnym na Starym Mieście dotarli wszyscy. Organizator zapowiada, że w tym roku na mecie biegacze otrzymają wyjątkowy medal.

Ogromne zainteresowanie uczestników ubiegłoroczną imprezą z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości to także zdobycie niepowtarzalnego w skali kraju medalu złożonego z trzech części lubelskiej biegowej triady pamięci. Jego grafika była oparta na godłach państwa Polskiego. Wierzymy, że to trofeum mistrza niepodległości zainspirowało was do poznania pięknej historii naszej Ojczyzny. W tym roku zdecydowaliśmy się pójść za ciosem i znów stawiamy na oryginalną sportową pamiątkę.

Bieg odbędzie się na dystansie 1609 metrów. Trasa po kostce brukowej i granitowej. Ulice, jakimi pobiegniecie: START - plac Litewski, deptak Krak. Przedmieście, Brama Krakowska, Jezuicka, Archidiakońska, plac Po Farze, Grodzka, Brama Rybna, Rybna, plac Rybny, Noworybna, Olejna, Rynek, META - Trybunał Koronny. Start, podobnie jak w ubiegłym roku rozpoczniemy uroczystą zbiórką o godz. 16:30. Wspólne odśpiewanie hymnu, rozgrzewka i ostre starty: godz. 17:00 szkoły podstawowe, 17:15 szkoły ponadpodstawowe i OPEN. Biuro biegu w budynku szkoły III LO im. Unii Lubelskiej plac Wolności 4, czynne w dniu biegu od godz. 15:00. Obowiązuje limit zawodników 555 osób.

Nasz bieg to połączenie młodości i doświadczenia. Z jednej linii startu biegną zawodnicy od 4 klasy szkoły podstawowej po ostatnie klasy szkół średnich. Obok nich rodzice i nauczyciele, są też w peletonie dyrektorzy szkół i zawodnicy OPEN. Jest to swoista rodzina biegowa Lublina. Warto z nami być 11 listopada.

Zapraszamy kibiców z flagami biało-czerwonymi, utwórzmy wspólnie flagową trasę biegową. Czekamy na was 11 listopada o 16:30.


Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność

 

Pozytywny wpływ dialogu - „Solidarność” uczestniczy w „Together at Work”

NSZZ „Solidarność” włączy się w kampanię EKZZ – „Razem w Pracy”, która ma na celu zwiększenie roli układów zbiorowych, wzmocnienia możliwości negocjowania i zagwarantowania dobrych płac i warunków pracy, dzięki czemu możliwe będzie budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Założenia kampanii prezentował podczas obrad Komisji Krajowej w Jarnołtówku Mirosław Miara, szef Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

„Together at Work” (Razem w Pracy), to hasło kampanii, którą we wrześniu rozpoczęła konfederacja europejskich związków zawodowych IndustriALL European. Konfederacja skupia ponad  8 milionów członków z  europejskich organizacji związkowych z branży chemicznej, górniczej, metalowej, energetycznej oraz przemysłu lekkiego (odzieżowy, obuwniczy). Członkami IndustriALL European są Krajowe Sekretariaty: Górnictwa i Energetyki, Metalowców oraz Chemii  NSZZ Solidarność.

Głównym celem kampanii jest wykazanie pozytywnego wpływu negocjacji zbiorowych, wspieranych przez silne związki zawodowe, dla  polepszenia  życia pracowników. Właśnie ruszył pierwszy etap kampanii.

Więcej o kampanii można przeczytać tutaj, tutaj, tutaj >>>

ml

KK w Jarnołtówku: nowa strategia rozwoju, wyniki wyborów i najbliższe działania

Od dyskusji o strategii rozwoju Związku rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Jarnołtówku. W tym również w kontekście tworzenia nowych organizacji w służbach mundurowych.

Po raz pierwszy w domu wczasowym „Ziemowit” w Jarnołtówku, w Regionie Śląsk Opolski, 15 i 16 października spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oprócz wspomnianej już strategii rozwoju, głównymi punktami obrad są informacje z prac Prezydium, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy oraz regionów i branż.

W dalszej części również dyskusja o wynikach wyborów parlamentarnych i dalszych działaniach „Solidarności”.

ml

Komisja Krajowa skieruje wniosek do Ministra Sprawiedliwości w sprawie krakowskiego Genpact

  • Published in Kraj

Komisja Krajowa zwróci się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawami dot. bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL Sp. z o.o. W swoim stanowisku nazywa działania zarządu Genpact antyzwiązkowymi.

Krakowski Genpact PL Sp. z o.o. to oddział potężnej międzynarodowej korporacji zajmującej się globalnymi usługami biznesowymi. W zeszłym tygodniu dyscyplinarnie zwolnił trzech liderów działającego tam związku NSZZ „Solidarność”. Oficjalnym powodem zwolnienia było rzekome naruszenie dobrego imienia pracodawcy, którego mieli się dopuścić udzielając wywiadu Dziennikowi Polskiemu.

Zwolnieni to Zbigniew Zysek przewodniczący, Karol Dwornik sekretarz organizacji, zakładowy SIP i przewodniczący Rady Pracowników oraz Krusztian Kovacs przewodniczący Komisji Krewizyjnej i członek Rady Pracowników. Wszyscy z racji pełnionych funkcji objęci są szczególną ochroną. Takie prawo daje dopiero prawomocny wyrok sądu.

Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w imieniu zwolnionych skierował skargi do Głównego Inspektora Pracy, do prokuratury i oczywiście do sądu pracy. Wsparcia udzieli też Komisja Krajowa, która dzisiaj podczas posiedzenia w Jarnołtówku przyjęła stanowisko.

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie antyzwiązkowymi dziłaniami pracodawcy w Genpact PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – czytamy w stanowisku.


Jednocześnie wspierając Region i zwolnionych liderów skieruje wnioski o nadzór do Ministra Sprawiedliwości.

- NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o nadzór nad wszystkimi działaniami jakie będą prowadzone w związku z naruszeniem praw w/w pracowników i kierowanej przez nich organizacji związkowej – czytamy w konkluzji stanowiska.


Jak czytamy ze strony Genpact, korporacja jest liderem globalizacji usług i technologii oraz pionierem w zakresie zarządzania procesami biznesowymi dla firm na całym świecie. Zatrudnia ponad 77 000 osób w ponad 20 krajach, z kluczowymi biurami w Nowym Jorku, Palo Alto, Londynie i Delhi.

Organizacja „Solidarności” w krakowskim oddziale powstała w sierpniu 2015 r.

ml

 

PKW podał rozkład mandatów w Sejmie

  • Published in Kraj

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło uznanie 8 051 935 rodaków, czyli 43,59 proc. oddanych głosów. W Sejmie zasiądzie 235 posłów tej partii. PiS będzie mogło samodzielnie sformować rząd.

Koalicja Obywatelska uzyskała 27,4 proc. poparcia, co przekłada się na 134 mandaty poselskie. Do Sejmu weszły też: SLD (Lewica) z 12,56 proc. i 49 mandatów, PSL 8,55 proc. i 30 mandatów oraz Konfederacja 6,81 proc. 11 mandatów. Jeden mandat poselski uzyskała Mniejszość Niemiecka.

Skład rządu poznamy w ciągu trzech tygodni – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Do urn poszło w Kraju 18 678 457 rodaków, czyli aż 61,74 proc. uprawnionych do głosowania. To najwyższa frekwencja w wolnych wyborach parlamentarnych od transformacji ustrojowej.

pm

Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.