Menu

Szkolenia

Metodyka dla przyszłych trenerów

  • Published in Szkolenia

Jego celem jest metodyczne przygotowanie przyszłych trenerów z regionów i branż do samodzielnego prowadzenia szkoleń związkowych. Składa się ono z dwóch 4,5-dniowych części oraz z praktyki odbytej pod okiem któregoś z krajowych metodyków. Uczestnikami mogą być działacze związkowi, którzy chcą oraz mają czas i predyspozycje, by swą wiedzę przekazać innym związkowcom – i którzy zostaną na takie szkolenie skierowani przez regionalną lub branżową strukturę NSZZ „Solidarność”. Szkolenie obejmuje metodykę nauczania ludzi dorosłych; absolwentom daje możność nie tylko prowadzenia szkoleń, ale również dokształcania się (np. udział w warsztatach).

Read more...

Kurs przygotowawczy z metodyki

  • Published in Szkolenia

W wyjątkowych sytuacjach zastępuje pełne szkolenie metodyczne. Przygotowany dla osób w Regionach i Branżach, które zaangażowane są w prowadzenie szkoleń podstawowych – nie przeszły zaś dwutygodniowego szkolenia metodycznego. Kurs prowadzony jest również przez krajowych metodyków.

Read more...

Wizualizacja procesu nauczania

  • Published in Szkolenia

2,5-dniowe szkolenie przeznaczone dla prowadzących szkolenia absolwentów szkolenia metodycznego. Skupia się ono na wizualnych metodach nauczania jako pomocy dydaktycznej.

Read more...

Warsztaty trenerskie

  • Published in Szkolenia

Coroczne spotkanie czynnych trenerów związkowych z Regionów i Branż. Tematyka wcześniej ustalana jest kolegialnie – dotyczy albo poszerzania wiedzy merytorycznej, albo umiejętności metodycznych. Dokonuje przeglądu działań szkoleniowych w strukturach związkowych. Stara się wpływać na kierunki pracy na przyszłość.

Read more...

ETUI

  • Published in Szkolenia

Europejski Instytut Związkowy (European Trade Union Institute) jest międzynarodową organizacją non-profit, której zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i monitorowanie problemów europejskich o strategicznym znaczeniu dla świata pracy przy jednoczesnym budowaniu trwałych relacji pomiędzy społecznością akademicką a ruchem związkowym; promowanie edukacji i działalności szkoleniowej, programów i wymiany wzmacniających tożsamość europejskiego ruchu związkowego; zapewnienie technicznego  wsparcia w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa tak aby promować wysoki poziom standardów bhp dla pracowników w Europie.

Działalność ETUI jest wspierana przez Komisję Europejską.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.