Menu
O NSZZ Solidarność

O NSZZ Solidarność (14)

PATRON


Bł. ks. Jerzy patronem NSZZ "Solidarność"

 

                                              


Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Jest to odpowiedź na prośbę Związku, podjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2010 roku, złożoną do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski. 
 
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 31.08. br. przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. - Ksiadz Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.

"Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem" - nauczał ks. Jerzy. Słowa te stały się mottem tegorocznego XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Bielsku Białej. Delegaci otrzymali na własność kopię dekretu Kongregacji Kultury i Dyscypliny Wiary, w którym napisano, że Kongregacja uznaje "Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, Kapłana i Męczennika, patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność". "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze". Ksiądz Jerzy uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia z rąk ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny, prowadził konwersatorium dla studentów medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia delegacja strajkujących hutników poprosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten sposób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z Ks. Jerzym. Odprawiał dla nich msze św., prowadził katechezy i organizował wykłady. We wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich razem 26). Władza urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na podstawie zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października w drodze z Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na życie Ks. Popiełuszki. Drugi zaplanowano na 19 października. 

W drodze powrotnej ze spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy, niedaleko miejscowości Górsk, samochód ks. Jerzego Popiełuszki został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego, w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Esbecy zmusili ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Kierowcy księdza Jerzego udało się uciec. Zmasakrowane ciało ks. Jerzego odnaleziono 30 października. Pogrzeb 3 listopada 1984 zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację
 
Miejsca związane z męczeństwem księdza Jerzego stały się celem pielgrzymek. Tysiące ludzi modliło się, składało kwiaty oraz zapalało znicze w miejscu porwania księdza.  Już 6 listopada 1984 r. w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki został wybudowany krzyż ufundowany przez parafian z Bydgoszczy. 
 
W 1984 ks. Jerzy został odznaczony został Gwiazdą Wytrwałości. 13 października 2009 został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego
 
Po 26 latach od męczeńskiej śmierci, 6 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego błogosławionym. 20 września 2014 w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego.
 
"Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą" - powtarzał ks. Jerzy. Za tę prawdę oddał życie. 
 

List Prezydenta RP z okazji 36. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

Uchwała Senatu RP w 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wirtualny pokój ks. Jerzego Popiełuszki

Treść dekretu

Galeria zdjęć

Film z odczytania dekretu podczas mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku

Uroczystości 30-tej rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego

Read more...

Dziedzictwo kulturowe

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jest w trakcie realizacji Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytetu 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego.

Program wspiera przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej. Priorytet jest narzędziem koordynacji procesów digitalizacyjnych w kraju i utrzymania określonych standardów w tym zakresie.Całość jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie programu określono na dzień 31 stycznia 2009r.

Efekty programu będzie można oglądać od 15 stycznia 2010 r. na stronie: www.wszechnica.solidarnosc.org.pl

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"jest w trakcie realizacji Programu "Dziedzictwo Kulturowe"Priorytetu 4 "Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego", który dotyczy digitalizacji najwartościowszych dokumentów archiwalnych z lat 1970-1990. Całość jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie programu określono na dzień 31 stycznia 2009r.

Read more...

Rozproszone archiwa NSZZ "Solidarność"

Konferencja naukowa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej

(21.11.2013) - Archiwa "Solidarności" zostały rozproszone głównie przez stan wojenny - mówiła na otwarciu konferencji naukowej Ewa Zydorek, sekretarz KK - Teraz znajdują się w wielu miejscach. Chcemy tworzyć system informacji o miejscach gdzie są one przechowywane, aby badacze mogli pisać historię Związku na bazie tych dokumentów. Żeby to zrobić, musimy połączyć siły.

W historycznej sali BHP zakończyła się konferencja naukowa "Rozproszone archiwa NSZZ 'Solidarność'". Była to pierwsza konferencja naukowa poświęcona tym zagadnieniom. Archiwiści i bibliotekarze NSZZ "Solidarność", fundacji upamiętniający działalność opozycji w PRL oraz archiwów państwowych i archiwów IPN przedstawili informacje o zbiorach NSZZ "Solidarność" zgromadzonych w tych archiwach. Poszczególne sesje konferencji, jako moderatorzy poprowadzili: dr Andrzej Biernat (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), dr hab. Mirosław Golon (Dyrektor Gdańskiego Oddziału IPN) oraz Stanisław Flis (Archiwum KK NSZZ "Solidarność).

Tematyka konferencji odbiła się znacznym echem wśród fachowców archiwistów i bibliotekarzy. Na konferencję przybyło wiele osób spoza Pomorza Gdańskiego (m. in z Archiwum Senatu RP, Biblioteki Narodowej, archiwów Państwowych z Warszawy, Elbląga, Słupska, Koszalina oraz Bibliotek Naukowych z terenu Gdańska. Wśród zaproszonych gości m.in. Janusz Pałubicki i Stanisław Alot, współtwórcy Związku NSZZ "Solidarność" - osoby zasłużone w ukształtowaniu archiwum historycznego naszego Związku.

Dyskusja końcowa dotyczyła potrzeby opracowania przewodnika książkowego i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ "Solidarność". Przewodnik po rozproszonych zbiorach NSZZ "Solidarność" stanowiłby istotną pomoc w poszerzaniu dostępu do materiałów do badań naukowych nad historią Związku NSZZ "Solidarność", a także w sprawnym opracowaniu tych zbiorów przez archiwistów.

Program Konferencji.pdf

Read more...

O NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników.

Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej, komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz?

Dołącz do nas!!

NSZZ „Solidarność” jest głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy, czy ten głos będzie silniejszy. 

Read more...

Kim jesteśmy?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani w naszym Związku pracownicy różnych zawodów, razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowanie czy wyższe płace. Razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:

 • rzadziej naruszane są prawa pracowników,
 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń.

Organizowanie się i wspólne działanie na rzecz lepszych warunków pracy i płac to jedyny sposób na pracodawców, którzy mając przewagę nad pracownikami, często jej nadużywają.

NSZZ „Solidarność” oferuje swoim członkom profesjonalizm i doświadczenie. Jesteśmy najlepszym głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Dołącz do nas!

Read more...

Logo

Historia

Logo NSZZ „Solidarność” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Znak powstał podczas strajku robotników w Stoczni Gdańskiej, prawdopodobnie po 20 sierpnia 1980 r. Solidarność to był jeden z najczęściej powtarzanych wyrazów podczas strajku. „Solidarność” to również tytuł biuletynu wydawanego podczas strajku.

Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski, grafik i ilustrator ówcześnie mieszkający w Trójmieście.

Inspiracją do stworzenia znaku były odręczne, malowane w sierpniu 1980 roku napisy i hasła na murach stoczni, fabryk i domów. Mówiły o tym, że strajki trwają, że robotnicy nie poddadzą się, wyrażały solidarność ze strajkującymi i dodawały otuchy. Znak przywodzi na myśl maszerujących ludzi, wspierających się wzajemnie.

Logo błyskawicznie zyskało aprobatę robotników i stało się oficjalnym znakiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który powstał w wyniku podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

 

logo.jpg

Wzór

Nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” będącego osobą prawną (art. 20 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” , jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony prawnej przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne, bez zgody władz NSZZ „Solidarność”, spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku.

Read more...

Hymn

Zgodnie z uchwałą XIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ pieśń "Solidarni, nasz jest ten kraj” (słowa Jerzy Narbut, muzyka Stanisław Markowski) jest hymnem NSZZ „Solidarność”.

Solidarni

Nasz jest ten dzień
a jutro jest nieznane
więc róbmy tak
jak gdyby nasz był wiek
pod wolny kraj
spokojnie kładź fundament
a jeśli ktoś nasz polski dom zapali
to każdy z nas gotowy musi być
bo lepiej byśmy stojąc umierali
niż mamy klęcząc na kolanach żyć
SOLIDARNI
nasz jest ten dzień
zjednoczmy się
bo jeden jest nasz cel.

Read more...

Gdzie nas znajdziesz?

NSZZ „Solidarność” ma strukturę terytorialno – branżową. Jednostkami terytorialnymi są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

 

Regiony:

 

Region Przewodniczący

Dane kontaktowe

Chcesz założyć związek?
Skontaktuj się z nami!

1. Gdański

Krzysztof Dośla

80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24

www.solidarnosc.gda.pl

58 308 43 52

58 308 42 60

fax 58 301 88 54

prezydium@solidarnosc.gda.pl

Jan Szewczyk - tel. 603 934 165

Justyna Sumczyńska-Grzymała - 501 673 154
j.grzymala@solidarnosc.gda.pl

Iwona Osenkowska - 58 308 44 54
i.osenkowska@solidarnosc.gda.pl

2. Warmińsko-Mazurski

Józef Dziki

10-448 Olsztyn

ul. Głowackiego 28

www.soidarnosc-olsztyn.pl

89 527 22 02

fax 89 527 56 22

sekretariat@solidarnosc-olsztyn.pl

Wojciech Kowalski
89 52 72 202

3. Elbląski

Grzegorz Adamowicz

82-300 Elbląg

ul. 1 Maja 2

55 641 58 85 do 87

fax 55 641 58 85

elblag@solidarnosc.org.pl

Zbigniew Koban (Kwidzyn)
668 825 321
55 645 64 46

4. Dolny Śląsk

Kazimierz Kimso

53-661 Wrocław

Pl. Solidarności 1/3/5

solidarnosc.wroc.pl

71 78 10 150

wroc@solidarnosc.org.plGrzegorz Makul - 695 742 886
Marcin Tomczak - 887 775 732
Joanna Billewicz  - 601 464 193
Anna Miklis - 601 974 910


 

5. Pomorze Zachodnie

Mieczysław Jurek

70-483 Szczecin

ul. Wojska Polskiego 113

www.solidarnosc.szczecin.pl

91 42 27 422

91 42 33 779

fax 91 42 30 569

solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Dariusz Mądraszewski - 502 313 906

solidarnosc@silesianet.pl

6. Ziemia Łódzka

Waldemar Krenc

90-229 Łódź

ul. Kamińskiego 18

www.solidarnosc.org.pl/lodz

42 67 72 611

42 67 72 600

fax 42 67 72 613

sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl

Piotr Ściesko - 509 865 271

Bartosz Wasilewski - 694 958 506

42 677 26 29

7. Częstochowski

Jacek Strączyński

42-202 Częstochowa

ul. Łódzka 8/12

www.solidarnoscczestochowa.pl

 

502 768 407

34 360 55 70

fax 34 360 55 71

czest@solidarnosc.org.pl

Beata Bożek - 607 193 244

34 360 55 70

czest@solidarnosc.org.pl

Stanisław Kołodziejczyk - 692 414 344

8. Ziemia Sandomierska

Andrzej Kaczmarek

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 2A

15 84 21 385

15 84 42 893

fax 15 84 26 103

stwola@solidarnosc.org.pl

Andrzej Karczmarek
15 842 13 85

9. Płocki

Andrzej Burnat

09-400 Płock

ul. Plac Stary Rynek 5

www.solidarnoscplock.pl

24 262 88 33

24 262 46 22

fax 24 262 70 43

solidarnosc.plock@neostrada.pl

Stanisław Szkopek
solidarnosc.plock@neostrada.pl
tel. 24 262 88 33, 262 46 22

Wawrzyniec Szczepanek
wawrzyniec.szczepanek@orlen.pl
605 199 221

10. MałopolskI

Wojciech Grzeszek 

31-011 Kraków

Pl. Szczepański 5

www.solidarnosc.krakow.pl

12 42 16 054

12 42 18 275

fax 12 42 16 217

sekretarz.krakow@solidarnosc.org.pl

Adam Lach - 606 406 177

Danuta Dunin - 691 857 184

11. Śląsk-Opolski

Cecylia Gonet

45-064 Opole

ul. Damrota 4

www.solidarnosc.org.pl/opole

77 423 28 60

77 423 28 62

fax 77 454 55 48

opole@solidarnosc.org.pl

Grzegorz Adamczyk - 604 191 569
zprzsek.opole@solidarnosc.org.pl

12. Koszaliński-Pobrzeże

Wiesław Królikowski

75-028 Koszalin

ul. Zwycięstwa 7/9

94 34 25 808

94 34 24 546

fax 94 34 25 808

pobrzeze@gmail.com

http://pobrzeze.net

Wiesław Królikowski - 505 921 301

13. Słupski

Stanisław Szukała

76-200 Słupsk

Jedności Narodowej 2

www.solidarnosc.org.pl/slupsk

59 84 26 885 

fax 59 84 28 747

sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl

Tadeusz Pietkun - 502 445 131

Andrzej Mazuruk - 608 308 548

14. Zielonogórski

Bogusław Motowidełko

65-072 Zielona Góra

ul. Lisowskiego 5

www.solidarnosc.zgora.pl

68 325 48 67

68 325 48 68

fax 68 327 13 80

region@solidarnosc.zgora.pl

Bogusław Motowidełko - 785 182 449

15. Podbeskidzie

Marek Bogusz

43-300 Bielsko-Biała

ul. Asnyka 19

www.solidarnosc.org.pl/bbial

33 81 26 790                                        

33 81 26 753

fax 33 81 26 752

bbial@solidarnosc.org.pl

Andrzej Madyda 603 769 965
a.madyda@onet.eu

Piotr Gołąb 530 769 060
pgolab5@wp.pl

Michał Marek 609 436 566
michal.bbial@solidarnosc.org.pl

16. Koniński

Zdzisław Nowakowski

62-500 Konin

ul. Wojska Polskiego 10

www.solidarnosc.org.pl/konin

63 244 52 20

fax 63 244 52 20

biuro.konin@solidarnosc.org.pl

Remigiusz Ładowski - 512 405 872

17. Wielkopolska Płd.

Bernard Niemiec

62-800 Kalisz

ul. 3 Maja 13A/1

www.solidarnosc.kalisz.pl

62 767 11 14

fax 62 767 11 76

region@solidarnosc.kalisz.pl

Przemysław Woliński - 600 479 614

18. Podlaski

Józef Mozolewski

15-093 Białystok

ul.Suraska 1

www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego

85 748 11 00

fax 85 748 11 01

zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl

Cezary Janucik - 502 486 009
drz@nszz.org

 

19. Piotrkowski

Zbigniew Bogusławski

97-300 Piotrków Trybunalski

Al. 3 Maja 6B

www.solidarnosc.org.pl/piotrkow

44 647 89 21                                         

44 647 79 81,

fax 44 647 89 21

piotrkow@solidarnosc.org.pl

Zbigniew Bogusławski - 502 581 030

Grażyna Adamczyk - 667 905 723

44 647 89 21

20. Podkarpacie

Tadeusz Majchrowicz

38-400 Krosno

ul. Słowackiego 4

www.solidarnosc.org.pl/krosno

13 43 249 30,

13 43 249 12,

fax 13 43 242 39

podkarpacie@solidarnosc.org.pl

Magdalena Kubit - 603 059 513

Magdalena Jastrzębska

Lucjan Fejkiel - 605 886 190

21. Rzeszowski

Roman Jakim

35-083 Rzeszów

ul. Matuszczaka 14

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

17 86 27 017

17 86 21 709

fax 17 850 12 22

rzesz@solidarnosc.org.pl

Czesław Knapik - 668 197 670

Agnieszka Hryniewicka - 601 195 020  

22. Toruńsko-Włocławski

Tomasz Jeziorek

87-100 Toruń

ul. Piekary 35/39

www.solidarnosc.torun.pl

56 622 47 52                                         

56 622 41 52,

fax 56 622 47 52

torun@solidarnosc.org.pl

Tomasz Jeziorek - 793 522 552

Sławomir Szablewski - 606 645 055  

23. Śląsko-Dąbrowski

Dominik Kolorz

40-286 Katowice

ul. Floriana 7

www.solidarnosckatowice.pl

32 258 98 56

32 25 37 800

fax 32 25 37 373

region@solidarnosckatowice.pl

Tomasz Krzak - 693 410 836
32 728 41 13
t.krzak@solidarnosckatowice.pl

Mirosław Grzywa - 504 259 646 
m.grzywa@solidarnosckatowice.pl

Tomasz Cichoń - 661 886 200
t.cichon@solidarnosckatowice.pl

Krzysztof Piętak - 32 728 41 07
rozwoj@solidarnosckatowice.pl

24. Ziemia Radomska

Zdzisław Maszkiewicz

26-600 Radom

ul. Traugutta 52

www.solidarnosc.radom.net

48 36 236 43,

fax 48 36 25 161

solidar2@radom.net

solidar3@radom.net

Wiesław Wabik - 696 452 789

25. Wielkopolska

Jarosław Lange

60-118 Poznań

ul. Metalowa 7

www.solidarnosc.org.pl/poznan

61 853 08 60

fax 61 853 08 66 

sekretariat@solidarnosc.poznan.pl

region@solidarnosc.poznan.pl

szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

redakcja@solidarnosc.poznan.pl

Aleksandra Cybulska - 608 593 718
aleksandra.cybulska@solidarnosc.poznan.pl

Magdalena Wilkosz - 662 014 351
magdalena.wilkosz@solidarnosc.poznan.pl

Anna Wegner - 694 604 607
anna.wegner@solidarnosc.poznan.pl

26. Gorzów Wlkp.

Waldemar Rusakiewicz

66-400 Gorzów Wlkp.

ul.Borowskiego 31

www.solidarnosc.org.pl/gorzow

95 722 49 08                                        

95 722 48 97

fax 95 722 48 97

gorzow@solidarnosc.org.pl

Sławomir Steltmann - 502 016 077

27. Świętokrzyski

Waldemar Bartosz

25-502 Kielce

ul. Planty 16a

solidarnosc-swietokrzyska.pl/

41 34 477 03      

41 34 460 33

fax 41 34 417 38

kielce@solidarnosc.org.pl

Kazimierz Pasternak
41 344 77 03

Paweł Krzeszowski

28. Środkowowschodni

Marian Król

20-109 Lublin

ul. Królewska 3

www.solidarnosc.org.pl/lublin

81 53 20 811,

fax 81 53 23 301

sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl

Marek Wątorski - 502 610 479

Krzysztof Wodrowski - 601 837 720
krzysztofwodrowski@wp.pl

Karina Kalisz - 752 077 177 
rozwoj.lublin@solidarnosc.org.pl

Edyta Bąk

29. Bydgoski

Leszek Walczak

85-036 Bydgoszcz

ul. Wełniany Rynek 5

www.region.bydgoszcz.pl

52 376 70 10,

52 376 70 11,

fax 52 376-70-12

region@region.bydgoszcz.pl

 

Jakub Gaszak - 695 874 000

30. Jeleniogórski

Franciszek Kopeć

58-500 Jelenia Góra

ul. 1 Maja 25

www.soljg.eu

75 641 59 10                                        

75 641 59 30,

fax 75 641 59 12

soljg@solidarnosc.org.pl

Paweł Wysocki - 601 428 206

31. Ziemia Przemyska

Szymon Wawrzyszko

37-700 Przemyśl

ul. Barska 15

www.solidarnosc.org.pl/przem

16 670 59 67                                        

16 670 42 02,

fax 16 670 32 53

przem@solidarnosc.org.pl

 

32. Mazowsze

Andrzej Kropiwnicki

01- 201 Warszawa

ul. Wolska 47

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze

22 314 80 13                                         

22 314 80 90,

fax 22 314 80 92

mazowsze@solidarnosc.org.pl

Waldemar Dubiński - 503 005 793

Edward Głębocki - 509 640 821

(22) 314 80 29
(22) 314 80 31

33. Zagłębie Miedziowe

Bogdan Orłowski

59-220 Legnica ul. Skarbka 9

www.solidarnosc.org.pl/legnica

76 721 08 78

76 721 08 98,

fax 76 721 08 88

legnica@solidarnosc.org.pl

Mirosław Kaszowski - 667 367 004

 

  

 

Branże:

 

Sekretariat

Przewodniczący

Dane kontaktowe

Górnictwa i Energetyki

(Energy and mine workers)

Sekcje

Jarosław Grzesik

40-286 Katowice

Al. Floriana 7

www.sgie.pl

tel 32 253 91 58

fax 32 253 91 58, 32 259 87 20

sgie@sgie.pl

Metalowców

(Metalworkers)

Sekcje

Bogdan Szozda

40-286 Katowice

ul. Floriana 7/127

www.sekretariatmetalowcow.pl

tel 32 25 38 723

fax 32 25 38 723

solidmet@solidarnosc.org.pl

biuro@sekretariatmetalowcow.pl

Przemysłu Spożywczego

(Food industry workers)

Sekcje

Zbigniew sikorski

80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24

tel 22 827 92 38

fax 22 827 92 38 www.solidarnosc.org.pl/spspoz

spspoz@solidarnosc.org.pl

Nauki i Oświaty

(Science and education workers)

Sekcje

Ryszard Proksa

80-855 Gdańsk

Wały Piastowskie 24

tel 58 308 44 59 58, 308 42 86 

fax 58 308 42 77 www.solidarnosc.org.pl/edukacja/sekret/LINKI.htm

edukacja@solidarnosc.org.pl

Rolnictwa

(Rural workers)

Sekcje

Dariusz łącki

 

64-120 Leszno

ul. Prochownia 25A

tel 65 520 21 98

fax 65 520 62 20

solidarnosc.leszno@poczta.fm

Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

(Construction workers)

Sekcje

Zbigniew Majchrzak

Kraków

Plac Szczepański 5

tel/fax 12 421 83 95

www.solbud.kraków.pl

Przemysłu Chemicznego

(Chemical workers)

Sekcje

Mirosław Miara 

tel. 510 992 113

m.polfa@qmail.com

26-300 Opoczno

Pl. Kościuszki 9/14

tel/fax 22 691-35-75

spch@poczta.onet.pl

Łączności

(Postal workers)

Sekcje

Bogumił Nowicki

Kraków

os. Willowe 28

tel/fax 12 643 96 04

bogumil.nowicki@krakow.poczta-polska.pl

Transportowców

(Transport workers)

Sekcje

Bogdan Kubiak

03-734 Warszawa

ul. Targowa 74

tel 22 619 89 85, 22 473 32 09

fax 22 619 89 85, 22 473 38 41

sekcja@pro.onet.pl

Służb Publicznych

(Public services workers)

Sekcje

Jerzy Wielgus

01-201 Warszawa

ul. Wolska 46/48

tel 22 837 92 78

fax 22 837 92 77 skkm@solidarnosc.org.pl

Kultury i Środków Przekazu

(Media and entertaiment workers)

Sekcje

 

 WIESŁAW MURZYN
 

00-999 Warszawa

ul. Woronicza 17 www.solidarnosctvp.pl

12 261 53 03 (Kraków)
22 547 88 02/20 (Warszawa)
fax 22 547 67 00
605 605 710

skisp@solidarnosc.org.pl

Banków, Handlu i Ubezpieczeń

Sekcje

 Alfred Bujara

40-286 Katowice Al. Floriana 7 www.solidarnosc.org.pl/sekretariat.bhiu

tel/fax 32 253 83 62 solidbhiu@poczta.onet.pl

Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska

Sekcje

Zbigniew Kuszlewicz

74-028 Koszalin,

ul. Zwycięstwa 7/9

tel. 94 318 52 28

Ochrony Zdrowia

Sekcje

 Maria Ochman

01-201 Warszawa

ul. Wolska 46/48 www.solidarnosc.org.pl/soz

tel 22 632 14 86

fax 22 632 14 81 sozmazowsze@wp.pl

Emerytów i Rencistów

 Dariusz kucharski

90-229 Łódź

ul.Kamińskiego 18 www.kseir.solidarnosc.org.pl

tel/fax 42 678 74 36 kseir@solidarnosc.org.pl

Sekcje poza sekretariatami

Read more...

21 postulatów

21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
 4. Przywrócić do poprzednich praw:
  1. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  2. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  3. znieść represje za przekonania.
 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  1. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  2. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
 8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
 11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 
 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
 13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
 20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

 tablice.JPG
Kopie tablic z Postulatami Sierpniowymi znajdujące się w siedzibie NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
 

 

PROTOKOŁY POROZUMIEŃ:

Protokół porozumienia szczecińskiego 30 sierpnia 1980 r. [109.00 kb]

Protokół porozumienia gdańskiego 31 sierpnia 1980 r.  [182.00 kb]

Porozumienia jastrzębskie 03 września 1980 r.  [6354.00 kb]

Protokół porozumienia katowickiego 11 września 1980 r. [2624.00 kb]

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.