Menu

Wybory 2018-2022

Wzory dokumentów wyborczych dla zakładowych organizacji koordynacyjnych

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy komisji wyborczej ZOK

pobierz

2

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK

pobierz

3

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz ZOK z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

 

Read more...

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy rady sekcji regionalnej/międzyregionalnej/krajowej - wzór

pobierz

2

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej

pobierz

3

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej /      Międzyregionalnej / Krajowej Sekcji / Kongres Regionalnego / Krajowego Sekretariatu

pobierz

    4

 Karta informacyjna dot. podziału funkcji i kontaktów dla jednostki branżowe

    pobierz

 

Read more...

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji regionalnej

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół Regionalnej Komisji Wyborczej - wzór

pobierz

2

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych

pobierz

3

Protokół  z ustalenia wyników wyborów władz regionalnych z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na KZD z zastosowaniem list cząstkowych

pobierz

 

Read more...

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Protokół wyborczy zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej_wzór

pobierz

2

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz organizacji zakładowych / międzyzakładowych

pobierz

3

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych międzyzakładowych_listy cząstkowe

pobierz

4

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne

pobierz

5

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu / elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu

pobierz

6

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

pobierz

7

protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów

pobierz

8

Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji

pobierz

9

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD jednostki branżowej (Regionalnej /Międzyregionalnej / Krajowej Sekcji / Kongres Regionalnego / Krajowego Sekretariatu)

pobierz

 

Read more...

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

 

Informacja KKW na kadencję 2018 - 2022 wraz załącznikiem.

1

Uchwała KK nr 11-09 z późniejszymi zmianami

pobierz

2

Ankieta osobowa kandydata_członka władz Związku

pobierz

3

Porządek posiedzenia wyborczego - wzór

pobierz

4

Regulamin obrad - wzór

pobierz

5

Decyzja RKW stwierdzająca ważność wyborów w jednostce organizacyjnej Związku

pobierz

6

Protokół stwierdzający prawomocność

pobierz

7

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b - wzór

pobierz

8

Zgłoszenie kandydata_zgoda - wzór

pobierz

9

Protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego/członków władzy wykonawczej /członków władzy kontrolnej

pobierz

10

Protokół z ukonstytuowania się

pobierz

11

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium

pobierz

12

Karta do glosowania

pobierz

13

Karta do głosowania dot. odwołania

pobierz

14

Karta informacyjna dot. składu Prezydium i danych kontaktowych

pobierz

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.