Menu

1998

11 lutego - KK oceniła funkcjonowanie koalicji AWS-UW. W stanowisku władze "S" zwróciły się do rządu o wprowadzenie od 1999 r. prorodzinnego systemu podatkowego, uporządkowanie statusu prawnego majątku narodowego, wprowadzenie uwłaszczenia i reprywatyzacji oraz przyspieszenie lustracji.

20-21 marca - w Poznaniu odbyło się, po raz pierwszy w Polsce, spotkanie grupy roboczej ds. integracji europejskiej EKZZ, w którym uczestniczyli przedstawiciele większości central związkowych z państw Unii Europejskiej.

26 marca - po raz kolejny nie doszło do rozpoczęcia procesu w sprawie Grudnia '70. Oskarżeni stawili się po raz pierwszy w komplecie, ale oskarżyciel nie zgodził się na wyłączenie z rozprawy Jaruzelskiego. Wcześniej, ze względu na zły stan zdrowia, wyłączono do odrębnego postępowania sprawę pięciu osób, w tym. gen. Jaruzelskiego. Oskarżyciel posiłkowy z pełnomocnictwa "S" Tadeusz Kilian złożył wniosek  o przeanalizowanie opinii lekarzy, czy rzeczywiście generał jest tak chory, że nie może przyjeżdżać do Gdańska.

17 kwietnia - ukazał się 500. numer "Tygodnika Solidarność".

1998_ts500.jpg (24476 bytes)
Jubileusz "Tysola"

27 kwietnia - po 17 latach od opuszczenia Polski płk Ryszard Kukliński na zaproszenie rządu przyjechał do kraju. Odwiedził Kraków (został honorowym obywatelem miasta), Zakopane, Katowice, Gdańsk i Gdynię.

4 maja - w gdańskiej siedzibie "S" odbyło się spotkanie prezydium KK i pracowników "S" z płk. Ryszardem Kuklińskim.


Gość "Solidarności",
płk Ryszard Kukliński

27 maja - KK postanowiła na bazie Zadań dla RS AWS opracować kontrakt polityczny, który umożliwiłby formalne porozumienie między Związkiem a RS AWS. W Zadaniach za najważniejsze uznano wprowadzenie reform ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych, przeprowadzenie inwentaryzacji majątku narodowego, wprowadzenie uwłaszczenia i reprywatyzacji oraz prorodzinnego systemu podatkowego, zlikwidowanie "patologii płacowych i personalnych w spółkach publicznych".

26 VI - prof. Adam Biela zreferował w Sejmie projekt powszechnego uwłaszczenia, pod którym podpisało się 110 posłów AWS. Projekt zakładał dwa rodzaje uwłaszczenia: pośrednie i bezpośrednie. Rząd odmówił zajęcia stanowiska wobec tego projektu. UW opowiedziała się przeciw tej propozycji.

29 sierpnia - przed pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku przybyła sztafeta biegaczy biorąca udział w biegu "Szlakiem Porozumień Sierpniowych" (Jastrzębie-Szczecin-Gdańsk).


Szlakiem Porozumień Sierpniowych".

8 września - doszło do sfinalizowania sprzedaży Stoczni Gdańskiej za 115 mln złotych Stoczni Gdynia.

24-25 września - na X KZD "S" w Jastrzębiu Zdroju Marian Krzaklewski został ponownie wybrany na przewodniczącego Związku. Był jedynym kandydatem. "Takie poparcie to mój życiowy rekord, rekord Związku. Razem wprowadzimy w trzecie tysiąclecie" - dziękował przewodniczący delegatom.

1998_xkzd.jpg (22081 bytes)
X KZD "S" w Jastrzębiu Zdroju

16 października - z okazji 20. rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła II do Watykanu wyruszyła II Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy NSZZ "Solidarność".


Ojciec Święty podczas spotkania z M. Krzaklewskim i J. Śniadkiem.

3 grudnia - Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

10 grudnia - pięćdziesięciu posłów AWS wystosowało apel do ministra sprawiedliwości "o ponowne zbadanie okoliczności, z powodu których Wojciech Jaruzelski został wyłączony z toczącego się procesu winnych masakry robotników w grudniu 1970 r."

18 grudnia - Sejm odrzucił prezydenckie weto do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. "Ta ustawa to prawdziwy prezent gwiazdkowy. To koniec manipulacji teczkami agentów. Odcięcie się od przeszłości" - powiedział Krzaklewski.

 

More in this category: « 1997 1999 »
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.