Logo
Print this page

1997

25 lutego - Marian Krzaklewski jako przewodniczący AWS przedstawił w Sejmie, w ramach wniosków mniejszości, solidarnościowy projekt konstytucji.

6 marca - zastępca syndyka Stoczni Gdańskiej powiadomił na wiecu, że rozwiązuje umowy o pracę z 3800 pracownikami.

7 marca - w Warszawie manifestowały sekcje krajowe przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Około 3-tysięczna manifestacja przeszła sprzed pomnika Witosa pod gmach Sejmu, następnie Alejami Ujazdowskimi, gdzie doszło do starć z policją - dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

12 marca - odbyła się demonstracja około 2000 stoczniowców ze Stoczni Gdańskiej, którzy zablokowali centralne skrzyżowanie Gdańska i tory kolejowe.

18 marca - prezydium KK podjęło decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w obronie Stoczni Gdańskiej.

19 marca - stoczniowcy zamurowali drzwi wejściowe do siedziby SdRP w Gdańsku. Przed pomnikiem Poległych Stoczniowców odbył się kilkutysięczny wiec poparcia dla stoczni. W Warszawie demonstrację "S" na rozkaz premiera zaatakowała policja, która wyprowadziła protestujących z trzech okupowanych ministerstw.

26 marca - Rada Krajowa AWS poparła integrację z NATO i Unią Europejską oraz wybrała swoje władze. Mimo namów Krzaklewskiego Jarosław Kaczyński nie zgodził się uczestniczyć w wyborach (obawiał się przegranej z powodu swojej wypowiedzi, że najsilniejszą frakcją w AWS jest TKM - "teraz k... my"). Na zastępców Krzaklewskiego wybrano Janusza Tomaszewskiego ("S"), Mariana Piłkę (ZChN), Adama Słomkę (KPN-OP) i Kazimierza Kaperę (Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich).

11 kwietnia - Sejm przy sprzeciwie posłów SLD uchwalił ustawę lustracyjną.

25 maja - w referendum za przyjęciem nowej konstytucji opowiedziało się 52,71 proc. głosujących, za odrzuceniem - 45,89 proc. Udział w referendum wzięło 42,86 proc. uprawnionych.

31 sierpnia - Marian Krzaklewski ogłosił przed pomnikiem Poległych Stoczniowców listę 21 zadań dla Polski, która nawiązywała do 21 postulatów z Sierpnia '80.

21 września - w wyborach do Sejmu i Senatu najwięcej głosów zebrała AWS, która wprowadziła do Sejmu 201 posłów, SLD - 164, UW - 60, PSL - 27, ROP - 6, Mniejszość Niemiecka - 2. W Senacie AWS obsadziła 51 na 100 miejsc.

20 października - AWS i UW podpisały umowę koalicyjną. W nocy posłowie AWS powiesili na sali sejmowej krzyż.

31 października - prezydent powołał rząd Jerzego Buzka.

17 listopada - zmieniła się połowa prezydium KK. Na miejsce sześciu członków, którzy zostali posłami, wybrano nowych. Zastępcami Krzaklewskiego zostali: Janusz Śniadek i Józef Pólkowski.

21 listopada - w katowickim sądzie zapadł wyrok uniewinniający w sprawie zamordowania w stanie wojennym 9 górników w kopalni "Wujek". Sąd uzasadniając wyrok uznał, że ci którzy strzelali do górników, działali "zgodnie z prawem" i w "obronie własnej".

8 grudnia - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował partię Ruch Społeczny AWS.

19-20 grudnia - w poznańskim hotelu "Polonez" obradował IX Walny Zjazd Delegatów "S". Obrady miały na celu przede wszystkim określenie stanowiska Związku wobec Ruchu Społecznego AWS oraz podjęcie decyzji, czy i w jakim stopniu działacze "S" mogą jednocześnie pełnić funkcje w RS AWS. Zjazd wezwał członków "S" do zapisywania się do RS AWS. Delegaci zgodzili się, by Marian Krzaklewski był jednocześnie szefem "S", RS AWS i Klubu Parlamentarnego AWS, ale tylko do czasu następnego zjazdu.

31 grudnia - 5 253 687 zł zebrano ze sprzedaży cegiełek oraz dobrowolnych wpłat na rzecz ratowania Stoczni Gdańskiej. Akcję przeprowadziło Stowarzyszenie "Solidarni ze Stocznią Gdańską".

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.