Menu

11 stycznia 1999 (3-9/99)

Decyzja Prezydium KK nr 3/99 ws. delegacji na VII Światowy Kongres Kobiet MKWZZ

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i postanawia sfinansować koszt wyjazdu jednej delegatki reprezentującej NSZZ „Solidarność” na VII Światowy Kongres Kobiet Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 4/99 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 5/99 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 6/99 ws. rejestracji Sekcji Krajowej Piekarzy, Ciastkarzy i Cukierników NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia zarejestrować Sekcję Krajową Piekarzy, Ciastkarzy i Cukierników NSZZ „Solidarność”.

Decyzja Prezydium KK nr 7/99 dot. opinii o rozporządzeniu MPiPS ws. sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Decyzja Prezydium KK nr 8/99 dot. opinii o rozporządzeniu RM ws. rodzin zastępczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie rodzin zastępczych.

Decyzja Prezydium KK nr 9/99 ws. upoważnienia do zaopiniowania aktów prawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Zbigniewa Kruszyńskiego – członka Prezydium KK do przedstawienia opinii NSZZ „Solidarność” o niżej wymienionych projektach rozporządzeń:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzgłędnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa;
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów  i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.