Menu

11 stycznia 2000

STANOWISKO KK nr 1/2000 ws. sytuacji w Klubie Parlamentarnym AWS

Siłą Akcji Wyborczej Solidarność była od początku jedność działania. Bez jej konsekwentnego przestrzegania zagrożona jest więc podstawowa idea funkcjonowania AWS.
Dlatego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża głęboką dezaprobatę dla wszelkich rozgrywek prowadzonych wewnątrz AWS, które niosą negatywne skutki polityczne, także dla naszego Związku.
Komisja Krajowa wnioskuje do Rady Krajowej AWS o wyciąganie konsekwencji wobec posłów, którzy świadomie rozbijają jedność Klubu Parlamentarnego AWS. Postuluje równocześnie wprowadzenie zasady zakazu desygnowania do władz oraz umieszczania na listach wyborczych posłów, którzy permanentnie łamią dyscyplinę klubową bądź podejmują działania niezgodne z decyzjami władz krajowych AWS.

Stanowisko KK nr 2/2000 ws. prób ograniczania wolności zgromadzeń

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ponawiania działań zmierzających do ograniczania  praw obywatelskich. Ostatnia próba nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, mimo iż została odrzucona, jest groźnym sygnałem, że dla doraźnych celów politycznych można zniweczyć wywalczone wysiłkiem milionów polskich patriotów swobody obywatelskie.
Wielka szkoda, że pomysłodawcy tych zmian nie pamiętają, iż solidarnościowa opozycja, przywracając wolność Polsce, wywalczyła równocześnie prawo do zgromadzeń i manifestacji. Szkoda tym większa, że wykorzystując ich pomysły, posłowie SLD i PSL - niedawni wrogowie demokracji, wszelkich wolności i praw człowieka - kreują się na okazjonalnych  obrońców wolności.
Obecne przepisy, wymagające od organizatorów manifestacji uzyskania zezwolenia wydawanego przez urząd zarządzający ruchem na drodze, uważamy za wystarczające. Rozszerzanie ich byłoby nadmiernie restrykcyjne i mogłoby uniemożliwiać publiczne manifestowanie poglądów przez obywateli, godząc w istotę ich wolności i praw. Rzeczywistym problemem jest respektowanie obowiązującego prawa.
Komisja Krajowa przypomina wszystkim posłom koalicji AWS – UW o ich podstawowym obowiązku ochrony najważniejszych praw i swobód wszystkich Polaków.

UCHWAŁA KK nr 1/2000 ws. przygotowań obchodów XX-lecia NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” akceptuje przygotowany program obchodów XX-lecia NSZZ „Solidarność uznając za centralne punkty tych obchodów niżej wymienione uroczystości i imprezy:

UROCZYSTOŚCI:
- marzec 2000 – Konferencja „Samorządowa Rzeczpospolita” (Częstochowa -organizatorzy Liga Krajowa, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich)
- 30 kwietnia-1 maja 2000 -  Ogólnopolska Pielgrzymka „Solidarności” do Watykanu
- 1 maja 2000 – Ogólnopolska Pielgrzymka „Solidarności” do Św. Józefa (Kalisz)
- 29 sierpnia 2000 – Konferencja Rocznicowa (Gdańsk)
- 30 sierpnia 2000 – KZD (Gdańsk) + Koncert „Nie zapomnimy tamtych dni”
- 31 sierpnia 2000 – uroczystości rocznicowe w Gdańsku (Msza św. przy Pomniku Stoczniowców, składanie wieńców i kwiatów)
- 3 września – uroczystość poświęcenia Pomnika Porozumień Jastrzębskich (Jastrzębie Zdrój)
- 16-17 września 2000 – Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę

IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNE:
- maj 2000 – Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
- 10-19 sierpnia 2000 – Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego (Słupsk)
- 15 sierpnia 2000 – Maraton „Solidarności” (Gdańsk)
- sierpień 2000 – VI Sztafeta Szlakiem Porozumień Sierpniowych

Program centralnych obchodów XX-lecia NSZZ „Solidarności” będzie wzbogacony uroczystościami i imprezami mającymi charakter ogólnopolski i regionalny.

UCHWAŁA KK nr 2/200 ws. nadania imienia NSZZ „Solidarność Zespołowi Szkół w Bogdańcu

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na nadanie imienia NSZZ „Solidarność” Zespołowi Szkół w Bogdańcu (woj. lubuskie).
 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.