Menu

Przypomnienie - sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Przypomnienie - sprawozdanie finansowe za 2019 rok fot.Shutterstock

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Finansów w sprawie okre艣lenia innych terminów wype艂niania obowi膮zków w zakresie ewidencji, sporz膮dzenia, zatwierdzenia, udost臋pnienia i przekazania sprawozda艅 wyd艂u偶one zosta艂y terminy zwi膮zane zarówno ze sporz膮dzeniem, podpisaniem oraz zatwierdzeniem i przekazaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zgodnie z tym rozporz膮dzeniem wyd艂u偶eniu o 3 miesi膮ce uleg艂 termin sporz膮dzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego - nie pó藕niej ni偶 w ci膮gu 6 miesi臋cy od dnia ko艅cz膮cego rok obrotowy, tj. je艣li rok obrotowy ko艅czy si臋 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Poni偶ej link do pe艂nej informacji w sprawie obowi膮zuj膮cych w tym roku terminów oraz do instrukcji co do sposobu wys艂ania sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej.(instrukcja zawiera terminy wynikaj膮ce z ustawy – przed艂u偶enie tych terminów jest zawarte w rozporz膮dzeniu i dotyczy wyj膮tkowo wyd艂u偶enia terminów sprawozdania za 2019 r w zwi膮zku zCOVID-19).

Wyd艂u偶enie terminu na sporz膮dzenie sprawozda艅 finansowych!

 

mp

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.