Menu

Uchwała XVII KZD nr 8/2004 ws. uzupełnienia uchwały nr 11 XVI KZD

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podejmuje decyzję o dodaniu do treści uchwały nr 11 XVI KZD w brzmieniu:

„Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 18 ust.1, pkt 4 Statutu NSZZ „Solidarność” i ustawy o związkach zawodowych (art.331, ust. 2) zobowiązuje wszystkie organizacje związkowe i międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Kopia wniosku z potwierdzeniem przyjęcia przez pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2003 roku”,

zdania o następującej treści: „Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy właściwym zarządem regionu a zainteresowaną organizacją.”

Last modified onTuesday, 09 October 2012 13:41
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.