Menu

Kalendarz wyborczy

Uchwała KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 - 2022

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

§ 1

 1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
  2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
  3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
  4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
 2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionów;
  2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
  2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
  3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
  4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
 4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

  1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
  2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
 5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:
  1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
  2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
 6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

 1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. 
 2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
 3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/13.

 

 

Uchwała KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje w skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022 następujące osoby:

 1. Zydorek Ewa - przewodnicząca
 2. Balicka Grażyna
 3. Domian Henryk
 4. Dubiński Waldemar
 5. Ewertowski Jerzy
 6. Koban Zbigniew
 7. Kubiak Bogdan
 8. Lach Adam
 9. Latos Justyna
 10. Mackiewicz Katarzyna
 11. Majchrowicz Tadeusz
 12. Mechliński Radosław 
 13. Obara Helena
 14. Olszewski Bogdan
 15. Osiński Bogdan
 16. Skorek Dariusz
 17. Szozda Bogdan
 18. Szumer Grzegorz
 19. Wielgus Jerzy
 20. Wdowczyk Elżbieta
 21. Zapart Maria

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 6/13 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2014- 2018.

 

Uchwała KK nr 15/17 ws. rozszerzenia składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na wniosek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" powołuje Barbarę Porzuczek do składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.