Menu

Kalendarz wyborczy

Uchwała KK nr 5/2013 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014 - 2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

§ 1

 1. W terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. odbywają się wybory:
  1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
  2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
  3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
  4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
 2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionów;
  2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. odbywają się wybory:
  1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
  2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
  3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
  4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
 4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r. odbywają się wybory:

  1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
  2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
 5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory:
  1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
  2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
 6. W terminie do 31 października 2014 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

 1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. 
 2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
 3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 2/09.

 

 

Uchwała KK nr 6/2013 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2014 – 2018

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje w skład Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2014 – 2018 następujące osoby:

 1. Zydorek Ewa - przewodnicząca
 2. Dubiński Waldemar
 3. Gadzicki Zbigniew
 4. Mackiewicz Katarzyna
 5. Majchrowicz Tadeusz
 6. Mechliński Radosław 
 7. Obara Helena
 8. Osiński Bogdan
 9. Olszewski Bogdan
 10. Porzuczek Barbara
 11. Suchecki Krzysztof
 12. Szozda Bogdan
 13. Wielgus Jerzy
 14. Wdowczyk Elżbieta
 15. Zapart Maria

Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 12/09 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na lata 2010- 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.