Menu

Biuro Eksperckie, dialogu i polityki społecznej

Kierownik Biura: Katarzyna Zimmer-Drabczyk

Sekretariat:
tel. 58 308-42-87, fax. 58 308-43-31
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


W skład Biura Eksperckiego, dialogu i polityki społecznej wchodzą:
 

 • Zespół Ekonomiczny
 • Zespół Prawny
 • Zespół Polityki Społecznej
 • Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
 • Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych
   

Przejdź do strony Biura Eksperckiego

 

EKSPERCI SPOZA BIURA EKSPERCKIEGO, DIALOGU I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Pełnomocnik ds. kobiet

Koordynuje działania Związku w zakresie praw kobiet i równości szans; reprezentuje Związek wobec organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką praw kobiet i równości szans; współpracuje z Krajową Sekcją Kobiet

ANNA WOLAŃSKA


tel. 58 308 44 95

tel. kom. 501 606 365

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pełnomocnik ds. BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy  to grupa problemów, którymi NSZZ „Solidarność” zajmuje się na co dzień. Aby wspierać pracowników zorganizowanych w „S” w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w pracy Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska Pracy:

 • zbiera informacje dotyczące warunków pracy w zakładach,  działalności Społecznej Inspekcji Pracy,  naruszania przepisów prawa pracy, działań instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się tematyką warunków i prawa pracy;
 • przygotowuje materiały, projekty uchwał, stanowisk oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy; 
 • wymienia informacje oraz doświadczenia z regionami (regionalnymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), strukturami branżowymi (branżowymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), społeczną inspekcją pracy;
 • współpracuje  z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy, ministerstwami, instytutami naukowymi, związkami zawodowymi i organizacjami międzynarodowymi;
 • reprezentuje związek w komisjach, instytucjach i organizacjach  krajowych i międzynarodowych;
 • określa wytyczne dla działalności społecznej inspekcji pracy;
 • rozpatruje wnioski organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych.

Marzena Flis

tel. 727 570 370

tel./fax 58 308 42 04

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pełnomocnik ds. Ekologii

Do zadań Pełnomocnika ds. Ekologii należy przede wszystkim kształtowanie działań i polityki Związku w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska pracy oraz koordynowanie działań w tym zakresie prowadzonych przez regiony i krajowe struktury branżowe, dla poprawy stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy i zahamowania degradacji środowiska naturalnego.

Robert Szewczyk

tel. 58 308 43 53

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pełnomocnik ds. Młodych

Współpracuje z odpowiednimi działami KK w kwestiach dotyczących sytuacji młodych ludzi na rynku pracy; reprezentuje KK wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym osób młodych

Mateusz Szymański

tel. 58 308-43-38

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.