Menu

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej jest jednym z działów eksperckich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Podlega pod pion kompetencyjny członka prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego i negocjacji. Do zadań biura należy m.in. opiniowanie aktów prawnych oraz prace nad projektami nowych rozwiązań prawnych dotyczących: praw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń na rzecz rodziny, pomocy społecznej, wynagrodzeń, kosztów utrzymania rodzin, warunków bytowych, problemów emerytów i rencistów, mieszkalnictwa oraz dostosowania polskich rozwiązań socjalnych do standardów UE. Biuro monitoruje ustawodawstwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką społeczną, przygotowuje materiały do negocjacji, szczególnie w Trójstronnej Komisji oraz do opiniowania aktów prawnych a także współpracuje z zespołami Komisji Krajowej ds. Polityki Społecznej oraz Prawa Pracy, Warunków Pracy i Układów Zbiorowych.

Biuro Polityki Społecznej

tel. 58 308 42 03
tel/fax 58 308 44 08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W skład Biura Polityki Społecznej wchodzą:

  • Zespół w Gdańsku
  • Zespół w Warszawie
  • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
  • Pełnomocnik ds.Osób Niepełnosprawnych

Zespół Gdańsk

tel. 58 308 42 03
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agata Baranowska-Grycuk - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Justyna Skrzypek - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zespół Warszawa

ul. Jasna 7, 00-019 Warszawa
tel. 22 827 71 90
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agnieszka Kochańska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

Opracowuje propozycje działań Związku, projekty uchwał i stanowisk związanych z polityką zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu; monitoruje politykę zatrudnienia oraz stan bezrobocia w kraju i w regionach oraz analizuje działania podejmowane na rzecz zmniejszania bezrobocia.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawami pracowników niepełnosprawnych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” zajmuje się Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik koordynuje w dwóch Sekcji Krajowych: Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Krajowej Osób Niewidomych.

Pełnomocnik realizuje swoje zadania poprzez: 

  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych,
  • utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych oraz udział w szkoleniach i seminariach przez nie organizowanych,
  • monitorowanie rozwiązań prawnych w Polsce i w innych krajach, w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych,
  • tłumaczenie obcojęzycznych publikacji i dokumentów ( język angielski i francuski) na potrzeby biura,
  • praca w zespołach roboczych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (zespół Komisji Krajowej ds. polityki społecznej, zespoły powoływane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

Krzysztof Rowiński

tel. 501 552 857
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.