Menu

1993

7 stycznia - podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy pomiędzy "S" a rządem w sprawie rekompensowania wzrostu kosztów utrzymania.

9 lutego - prezydium KK wyraziło zgodę na wejście w spór zbiorowy z rządem Sekretariatu Nauki i Oświaty, Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Sekretariatu Kultury, Sztuki i Środków Masowego Przekazu "S". Podstawą decyzji był "brak efektów negocjacji prowadzonych przez poszczególne sekretariaty oraz brak woli respektowania przez rząd obowiązujących ustaw i przyjętych zobowiązań".

11 lutego - KK zobowiązała posłów "S" do głosowania przeciwko projektowi budżetu na 1993 rok. Większość posłów "S" głosowała za budżetem.

22 lutego - rząd, przedstawiciele związków zawodowych, "S" i pracodawców podpisali Pakt o przedsiębiorstwie państwowym.

10 marca - w Katowicach rozpoczął się proces członków plutonu specjalnego ZOMO i ich przełożonych, oskarżonych o zamordowanie 9 górników z kopalni "Wujek".

30 marca - odbyły się rozmowy "S" ze stroną rządową w sprawie sporu budżetówki. W komunikacie "S" stwierdziła, że w zasadniczych punktach sporu zbiorowego (utrzymanie realnych nakładów na zdrowie, naukę, edukację i kulturę na poziomie co najmniej roku 1992, utrzymanie realnych płac pracowników budżetówki na poziomie 1992 r. i wstrzymanie redukcji funduszu płac) "strona rządowa wykazała nieustępliwe stanowisko".

5 maja - rozpoczął się strajk cywilnej sfery budżetowej.

10 maja - "S" zerwała rozmowy z rządem, które dotyczyły postulatów sfery budżetowej. Przedstawiciele rządu nie zgodzili się rozpatrywać trzech pierwszych postulatów "S" - zagwarantowania środków finansowych na działalność placówek oświatowych, odstąpienie od mechanicznej redukcji etatów i podwyżek płac o 600 tys. zł od kwietnia tego roku.

19 maja - powstał Ogólnopolski Sztab Strajkowy pod przewodnictwem Krzaklewskiego.
Posłowie z Klubu Parlamentarnego "S" zgłosili wniosek o wotum nieufności dla rządu. KK uzasadniała decyzję pogarszającą się sytuacją materialną przeważającej części społeczeństwa, rosnącym bezrobociem, spadkiem płac realnych, systematycznym zmniejszaniem się świadczeń socjalnych państwa oraz rozprzestrzeniającą się korupcją i oszustwami podatkowymi.

28 maja - Sejm przegłosował wotum nieufności dla gabinetu Hanny Suchockiej, które zostało złożone przez Klub Parlamentarny "S". Wniosek nie miał charakteru konstruktywnego (nie zawierał kandydatury nowego premiera), został przegłosowany minimalną większością 223 głosów.

29 maja - prezydent Wałęsa nie przyjął dymisji rządu i ogłosił rozwiązanie parlamentu.

22 VI - prezydium ZR Gdańskiego "S" podjęło decyzję o powołaniu Fundacji "Archiwum Solidarności".

25-27 VI - odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów "S" w Zielonej Górze, na którym zadecydowano o udziale Związku w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

19 września - tylko 4,9 proc. wyborców oddało głos w wyborach do Sejmu na kandydatów z listy "S" (do 5-procentowego progu zabrakło 14 tys. głosów). W Senacie znalazło się 9 przedstawicieli "S".

18 września - prezydent Wałęsa powierzył misję tworzenia rządu Waldemarowi Pawlakowi.

9-10 listopada - na dwudniowym posiedzeniu KK m.in. wybrano nowych członków prezydium KK. Wiceprzewodniczącym został Leszek Szewc, a członkami Kazimierz Janiak i Stefan Kubowicz.

17 grudnia - w Gdyni podczas rocznicowych uroczystości został odsłonięty pomnik ku czci pomordowanych w Grudniu 1970 w Gdyni.

 

More in this category: « 1992 1994 »
back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.