Menu

Odmrożony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych!

21 lutego 2020 roku (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 ) weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzrośnie z kwoty 1271,20 zł do 1550,25 zł.  NSZZ „Solidarność” od lat postulował odmrożenie podkreślając jednocześnie , że wieloletnie zamrażanie podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ na możliwości pomocowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. „Solidarność” wyraża nadzieję, że w kolejnych latach nastąpi całkowite odmrożenie podstawy odpisu i pełna realizacja ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej

Decyzja Prezydium KK nr 4/20 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020


mb

 

 

 

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.