Menu

International affilation

In 1986 the NSZZ Solidarność was affiliated to the International Confederation of Free Trade Unions as well as to the World Confederation of Labour. In 2006 joined the International Trade Union Confederation, after its establishing both by ICFTU and WCL. Since 1995 is one of affiliates of the European Trade Union Confederation and since 1997 to the Trade Union Advisory Committee to OECD. Affiliation of NSZZ Solidarność branch structures to the International Trade Secretariats and European Trade Union Federations is as follows:

 

BWI Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
Construction and Wood Workers' Secretariat
ICEM Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
Chemical Workers' Secretariat
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
Energy and Miners' Secretariat
EMCEF Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
Chemical Workers' Secretariat;
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
Energy and Miners' Secretariat
UNI Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ "Solidarność";
National Section of Clerical Employees' Secretariat
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
National Section of Trade Workers
UNI-EUROPA Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ "Solidarność";
Commercial, Clerical and Professional Employees' Secretariat
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
EI Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność";
National Section of Education Employees'
Sekcja Krajowa Nauki NSZZ "Solidarność"
National Section of Science Employees'
ETUCE Sekcja Krajowa Nauki i Wychowania NSZZ "Solidarność";
National Section of Science Employees'
Sekcja Krajowa Oświaty NSZZ "Solidarność"
National Section of Education Employees'
IUF Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"
Food Workers' Secretariat
EFFAT Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność";
Food Workers' Secretariat
Sekretariat Rolnictwa NSZZ "Solidarność"
Rural Workes' Secretariat
IMF Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność"
Metalworkers' Secretariat
EMF Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność"
Metalworkers' Secretariat
ITF Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność";
National Maritime Section
Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ "Solidarność";
National Section of Sea Port Workers
ETF Sekcja Krajowa Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność
National Maritime Section
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"
National Section of Railway Workers
Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ Solidarność
National Section of Sea Port Workers
EPSU Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność";
Health Protection Secretariat
Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność"
Public Service Employees Secretariat
FERPA Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność"
Secretariat of Pensioners

 

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.