Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

 

 

Sekretariat  Nauki i  Oświaty  

SEKCJERADA SEKRETARIATU KOMISJA REWIZYJNA KONTAKT
Kongres Sekretariatu 

Lp.

Nazwisko i imię

Sekcja

1.      

Proksa Ryszard

przewodniczący

KSOiW

2.      

DołęgaDołęga Bogusław

zastępca przewodniczącego

KSN

3.      

NasalskiWojciech Nasalski

zastępca przewodniczącego

KS PAN

4.      

kończykKończyk Monika
zastępca przewodniczącego
KSOiW

 

5.      

AdamekAdamek Agata

sekretarz

KSOiW

6.      

Hacia Zdzisława

KSOiW

7.      

Janowski Paweł

KSN

8.      

Jędrzejczyk Krzysztof

KSOiW

9.      

Kornel Jolanta

KSOiW

10.                        

Leszczyńska Elżbieta KSN

11.                        

Ordon Lesław

KSOiW

12.                        

Pierzgalska Bożena

KSOiW

13.                        

Sobieszczański Janusz KSN

14.                        

Stec Wiesława KSOiW

15.                        

Utrata Danuta

KSOiW

strona główna