Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

80-855 Gdańsk   ul. Wały Piastowskie 24 

telefon: (58) 308-44-59; (58) 308-42-86;  (58) 308-42-78

fax: (58) 308-42-77
e-mail: edukacja@solidarnosc.org.pl -
adres do przewodniczącego SKOiW


Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z wielkim bólem przyjęło informację o tragicznej śmierci Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej

Prof. Lecha Kaczyńskiego

Ryszarda Kaczorowskiego

oraz towarzyszących im osób na świętej, przesiąkniętej polską krwią Ziemi Katyńskiej.

Pozostajemy w głębokim żalu.
W imieniu Prezydium

Stefan Kubowicz

Przewodniczący SKOiW NSZZ Solidarność

 

 


Wydawnictwo Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” przedstawia najnowszą ofertę dotyczącą ustawy o systemie oświaty i  Karty Nauczyciela


"Czas próby polskich sumień trwa"

Jan Paweł II


Nowości

Informacje z  Regionów

Płace i emerytury

Apele, uchwały i stanowiska

Komunikaty i informacje

Projekty aktów prawnych

 

Akty prawne


 

webmaster                                                  

 

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2010