Pielgrzymka na Jasną Górę

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę w dn.1-2 lipca 2010 roku .

Tematem  głównym tegorocznej pielgrzymki  było w tym roku zagadnienie budowania wspólnoty : Jedność z Bogiem drogą do jedności z człowiekiem.

W pierwszym dniu odbyło się IX Sympozjum Nauczycieli, które prowadził  Jego Ekscelencja ks.bp Edward Dajczak a wykłady wygłosili  :
o.prof.dr hab.Jacek Salij –Jedność z Bogiem naszym ocaleniem.
prof. dr hab.Aurelia Jankowska Polańska – Znaczenie wartości duchowych w strajku sierpniowym w 1980 roku.
ks.prof.dr hab.Piotr Nitecki- Świadek prawdy, która wyzwala. Refleksje po beatyfikacji ks.Jerzego Popiełuszki.
Wykłady były niezwykle interesujące, pełne głębokiej duchowej  refleksji.

Więcej…
 

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli 21 lipca 2010 r.

Jaki ma być status dyrektora szkoły? – tym zagadnieniem zajmował się Zespół opiniodawczo-doradczy ds. statusu zawodowego nauczycieli na swoim kolejnym posiedzeniu. Przedstawiciele oświaty niepublicznej i kadry kierowniczej szkół chcą większej autonomii dyrektorów. Uprawnienia dyrektorów są wystarczające, tylko często zawłaszczane przez organy prowadzące- twierdzi strona związkowa.

Więcej…
 

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkań w MEN 19 i 20 lipca br. w sprawie płac nauczycieli

7 proc. waloryzację płac nauczycieli od września 2011 r. proponuje Rząd. NSZZ „Solidarność” postuluje przywrócenie zasady realizacji podwyżek od stycznia i żąda spełnienia obietnic przedwyborczych PO oraz prezydenta elekta Bronisława Komorowskiego.

Więcej…
 

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z rozczarowaniem i niepokojem przyjmuje brak odpowiedzi na petycję z dnia 15 czerwca 2010 roku dotyczącą merytorycznego spotkania w sprawie problemów występujących w polskiej oświacie.

Więcej…
 

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie 30% podwyżki dla nauczycieli

Rada SKOiW żąda od obecnego Prezydenta Elekta spełnienia przedwyborczego zobowiązania realizacji 30% podwyżki płac dla nauczycieli.

Oczekujemy, że Prezydent Elekt we współpracy z rządem zapewni realne środki finansowe na ten cel, co znajdzie odzwierciedlenie w rozporządzeniu „płacowym” obowiązującym od 1 września 2010 roku.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ "S

 

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie zmian w rozporządzeniu dotyczącym ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji zapisu zawartej w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dotyczących organizacji dla uczniów klas I-III zajęć wychowawczo- opiekuńczych w czasie ferii letnich i zimowych. Zapis ten pozostaje w sprzeczności z art. 64 KN określającym prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

Więcej…
 

Pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa

 

W nawiązaniu do pisma nr DEK/2529/10 z dnia 30 marca 2010 roku informuję, że Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”w dalszym ciągu podtrzymuje postulat podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej…
 

KOMUNIKAT z posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ „S” 30 czerwca 2010 r. w Warszawie

Ustalenie strategii akcji protestacyjnej i opinie do projektów aktów prawnych MEN – to główne tematy posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ „S”. MEN chce zmusić nauczycieli do pracy w ferie i wakacje. Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych spotkali się w Sejmie z Klubem PiS.

Więcej…
 

Stanowisko pracowników SOSzW

Płock, dn. 08 czerwca 2010r.

Nauczycieli i Pracowników  
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku

w sprawie Projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010  
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci  
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
.

Więcej…
 

Europejska Konferencja Regionalna: Konferencja Pan- Europejska/ ETUCE Walne Zgromadzenie

European Regional Conference: Pan-European Conference/ETUCE General Assembly
W dniach 23-25 listopada odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie ETUCE- przedstawicieli europejskich, nauczycielskich związków zawodowych zrzeszonych w ETUCE oraz Konferencja Pan- Europa. Do Warszawy przybyło około 300 osób – przewodniczący, przedstawiciele międzynarodowi, członkowie zarządów oraz pracownicy sekretariatu ETUCE
z Brukseli.
Więcej…
 

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektowanych przez MEN zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warszawa, 11.06.2010 r.

 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej…
 

Apel w sprawie KN

Nauczyciele i Wychowawcy

Szkół i Placówek Oświatowych

Regionu Zielonogórskiego

Wszyscy

Rząd RP przystąpił do likwidacji Karty Nauczyciela. Wbrew zapewnieniom, że chodzi wyłącznie o nowelizację ustawy, wnikliwa analiza dokumentów strategicznych rządu pokazuje, iż Karta Nauczyciela nie jest w nich przewidywana.

Wobec takiego zagrożenia, Walne Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność“ w Zielonej Górze wzywa wszystkich nauczycieli i wychowawców

do niegłosowania w wyborach prezydenckich na Bronisława Komorowskiego, 

który wielokrotnie deklarował, że zaakceptuje każdą ustawę przedłożoną przez rząd.

Dzisiaj nie czas na sprawdzanie czy kandydat na prezydenta mówił szczerze. Nauczycieli nie stać na taki eksperyment. Musimy się bronić.

Przewodnicząca Sekcji Regionalnej

Bożena Pierzgalska

 

Seminarium Dialog Społeczny w Edukacji - Dubrownik, Chorwacja, 20 – 22 września 2009

Reprezentanci NSZZ Solidarność:

Ryszard Proksa

Monika Kończyk

 

19 września- przybycie

 

20 września

Słowo powitalne- ETUCE Vice-President Martin Rømer, ETUCE General Secretary oraz Jean Claude Le Douaron, ekspert edukacyjny ETUI

Więcej…
 ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.