Komunikat ze spotkania konsultacyjnego

24 listopada 2010r w gmachu MEN odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące obszarów priorytetowych polskiej prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży.

Stronę SKOiW NSZZ „Solidarność” reprezentowali Zbigniew Świerczek oraz Andrzej Antolak.Po krótkim wstępie , w wykonaniu podsekretarza stanu w MEN Pana Mirosława Sielatyckiego, i Pani Ewy Pańczak z Departamentu Komitetu ds. Europejskich w MSZ, którzy  przedstawili założenia polskiego przywództwa w UE, które obejmujemy 1 lipca 2011 roku na 6 miesięcy rozpoczęto pracę w czterech równoległych grupach tematycznych:

 

Więcej…
 

Komunikat z dnia 25-26.11.2010. Rady Sekcji W Poznaniu

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Poznaniu 25-26 listopada  2010 r.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  podejmie działania w sprawie zmiany Karty Nauczyciela (art. 42 KN -dotyczącego dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych) i ustawy o pracownikach samorządowych. 15 grudnia br., w ramach Europejskich Dni Protestu, posłom zostaną przekazane  pakiety informacyjne  (m.in. List otwarty, stanowiska SKOiW,  XXI postulatów, projekt zmiany art. 42 KN).  SKOiW wystąpi do przewodniczącego KK NSZZ „S” o doprowadzenie do spotkania z premierem RP.

 

Więcej…
 

Trzy lata pracy MEN

Na stronie internetowej ukazało się podsumowanie

trzech lat pracy MInisterstwa Edukacji Narodowej

pod rządami PO.

Więcej…
 

Przegląd Oświatowy zaprasza do współpracy

Szanowny Państwo

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

Z okazji 30-lecia „Solidarności" oraz 20-lecia „Przeglądu Oświatowego" redakcja „Przeglądu Oświatowego" podjęła inicjatywę zaprezentowania na łamach naszego dwutygodnika problemów oświatowych - przez pryzmat wszystkich Regionalnych Sekcji Oświaty w kraju.

Więcej…
 

Komunikat z 6 listopada 2010

Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 6 listopada 2010 roku

Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2010 roku, dokonała aktualnej oceny sytuacji w nauce, szkolnictwie wyższym i oświacie.

Więcej…
 

Odpowiedź MEN na pismo do Premiera

na pismo z 14 października 2010 r. kierowane do Pana Premiera Donalda Tuska.

Więcej…
 

Stanowisko KK w sprawie oświaty

STANOWISKO XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

w sprawie oświaty

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”  w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny wyraża kategoryczny sprzeciw wobec:

 • prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkodliwej polityki oświatowej, krytykowanej przez wiele środowisk, a przede wszystkim nauczycieli, pracowników oświaty
  i rodziców,
 • dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych – łamaniu przez MEN ustawy
  o związkach zawodowych i nieuwzględnianiu opinii odmiennych niż stanowisko rządowe.
 • Wprowadzaniu niekorzystnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że w Polsce potrzebna jest rzeczowa debata o systemie edukacji.

Wprowadzenie nowych idei i koncepcji modernizacji polskiej oświaty powinno uwzględniać system wartości i tożsamość Polaków oraz być poparte rzetelną wiedzą i badaniami naukowymi.

Wrocław, 21 października 2010 r.

 

KZD NSZZ Solidarność

W dniu 21 października Krajowy Zjazd Delegatów wybrał na przewodniczącego Związku Piotra Dudę. W czasie merytorycznej debaty obaj kandydaci zachowywali się wobec siebie z szacunkiem i życzliwością. Tę lekcję kultury i demokracji polecamy partiom politycznym.

Poniżej jako zał. dodana jest uchwała programowa XXV KZD we Wrocławiu. Uchwała składa się z części:

- PRACA – PŁACA – DIALOG

 1. PRAWO DO PRACY – BEZPIECZNEJ I GODZIWIE WYNAGRADZANEJ,
 2. SOLIDARNOŚĆ Z BEZROBOTNYMI,
 3. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW,
 4. DIALOG PODSTAWĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,
 5. O SPOŁECZNĄ GOSPODARKĘ RYNKOWĄ,
 6. W OBRONIE WOLNOŚCI, DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA,
 7. PATRIOTYZM DLA PRZYSZŁOŚCI,
 8. W TROSCE O NAJSŁABSZYCH,
 9. DLA RODZINY,
 10. NA RZECZ GLOBALIZACJI SOLIDARNOŚCI,
 11. OCHRONA I PROMOCJA EDUKACJI, KULTURY I NAUKI,
 12. OCHRONA ŚRODOWISKA,
 13. OCHRONA INTERESÓW LUDZI PRACY NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM,
Więcej…
 

Zaproszenie

Briefing przewodniczącego SKOiW NSZZ „Solidarność”

przed Kancelarią Premiera RP

Zapraszamy Państwa na briefing przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy oraz prof. Edwarda Malca – przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w czwartek 14 października  br.  o godz. 13.00.

Jednocześnie informuję, że Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odwołała wcześniej zapowiadaną manifestację pod URM 14 października br. ze względu na żałobę w woj. mazowieckim w związku z tragiczną katastrofą drogową.

W kancelarii premiera RP i w MEN zostanie tylko złożona petycja do Rządu przez delegacje „S” oświatowej.

Z poważaniem

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

Wpływ Kryzysu Ekonomicznego na Sektor Edukacyjny

Konferencja podsumowująca Projekt : „Wpływ Kryzysu Ekonomicznego na Sektor Edukacyjny”

Bukareszt 28 września 2010

Osoby reprezentujące SKOiW NSZZ Solidarność:

Ryszard Proksa - Przewodniczący, Monika Kończyk- Przedstawiciel Międzynarodowy

Konferencje otworzył Przewodniczący ETUCE Ronnie Smith, które nakreślił zaobserwowane zmiany w sektorze edukacyjnym, które są wynikiem globalnego kryzysu gospodarczego. Wymienił m.in. obniżanie pensji nauczycieli oraz zwiększanie liczby uczniów w klasach. Nawiązał w swoim wystąpienie do słów nowego Komisarza Komisji Europejskiej – głównym zadaniem dla Europy jest poprawa edukacji i dbałość o jakość procesu kształcenia. Wskazał również ze prawidłowy dialog społeczny uwzględniający zaangażowanie wszystkich partnerów społecznym jest jedna efektywną droga rozwoju problemów w sektorze edukacyjnym. Demonstracje są już ostatecznym krokiem dla Związków!

Więcej…
 

List dziękczynny

Warszawa, 14   Października 2010 r.

W DNIU    EDUKACJI   NARODOWEJ  PANI   KATARZYNIE   HALL

 minister edukacji narodowej

    JUŻ  DZIĘKUJEMY  za:

 • chaos prawny i organizacyjny  w polskich szkołach!
 • wprowadzanie w błąd opinii publicznej n.t. jakości wdrażanych zmian w edukacji!
 • nową podstawę programową kształcenia ogólnego, która znacząco  obniża poziom wykształcenia!
 • zwiększanie zakresu obowiązków  nauczycieli  i pracowników oświaty przy jednoczesnym obniżaniu realnego wynagrodzenia!
 • lekceważenie dialogu społecznego i unikanie merytorycznej debaty o oświacie!

Nauczyciele z NSZZ”Solidarność”

 

Okrągły Stół Krajów Wschodniej i Centralnej Europy

Bukareszt 29-30 września 2010

Osoby reprezentujące SKOiW NSZZ Solidarność:

Ryszard Proksa - Przewodniczący, Monika Kończyk- Przedstawiciel Międzynarodowy

Spotkanie to również było poświecone kryzysowi w Europie - skutkach oddziaływujących na sektor edukacyjny. Przedstawiciele Sekcji przedstawili pisemnie sytuacje w polskiej oświacie- nakreślili podwyżki dla nauczycieli od 2008 roku, poziom inflacji oraz wprowadzenie godzin nieodpłatnych od 2009 roku. Ponadto podkreślili niepokojące zmiany w programach nauczania i liczbie godzin na poszczególne przedmioty. Wspomnieli o manipulacjach rządu dotyczące tzw. 30% podwyżki dla nauczycieli oraz odbiorze społecznym. Poinformowali ETUCE oraz EI o akcjach podjętych w celu ratowania obecnej sytuacji oraz informowania członków Związków o planowanych zmianach. Zaznaczyli nieefektywność  dialogu społecznego, oraz pozorowane konsultacje w tzw. grupach roboczych ds. płac, warunków pracy i statusu nauczyciela.

Więcej…
 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy placówek oświatowych!

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej będziemy obchodzić w bardzo trudnej sytuacji. Oto liberalny rząd grozi nam likwidacją Karty Nauczyciela, łamie prawa związkowe, obniża jakość kształcenia i wychowania. Prowadzi działania w znaczny sposób pogarszające warunki pracy poprzez nadmierną liczebność dzieci w oddziałach czy zwiększanie czasu pracy nauczycieli. Ponadto ciągle obarcza się nauczycieli nowymi obowiązkami związanymi z biurokratyczną dokumentacją. Manipuluje się opinią publiczną w sprawie rzekomych podwyżek płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Rząd zaniechał prowadzenia dialogu społecznego i odmawia debaty o polskim systemie edukacji.

Dzień Edukacji Narodowej winien być Świętem, ale w trosce o polską oświatę apelujemy o przybycie tego dnia do Warszawy na pikietę, by wyrazić nasz niepokój, co do dalszych losów polskiej edukacji i jej pracowników.

Życzę wszystkim, aby codzienny trud edukowania i wychowania młodego pokolenia Polaków był ceniony nie tylko w czasie świątecznych uroczystości, ale, by na co dzień przynosił każdemu dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Niech Wasze powołanie nauczycielskie, profesjonalizm i ofiarność zyska wymiar odpowiedniego statusu materialnego i społecznego. Potrzeba nam cierpliwości, mądrości i determinacji, by mimo przeciwności losu wytrwać w zawodzie i w mądry, odpowiedzialny sposób kształtować postawy młodych pokoleń Polaków.

Z wyrazami szacunku i uznania

Ryszard Proksa

Przewodniczący  SKOiW  NSZZ „Solidarność”

 ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.