Przegląd Oświatowy nr 11

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Udział przedstawiciela organizacji związkowej w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: 1. Czy komisja zakładowa (międzyzakładowa) posiada uprawnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz od czego zależy prawo uczestniczenia w pracach komisji?

2. Czy – jeżeli w szkole, w której odbywa się konkurs, nie jest zatrudniony żaden członek danej organizacji związkowej – organizacja ta jest uprawniona do wyznaczania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej?

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 9)

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Janusz Z.: Pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. W kwietniu odbył się konkurs na dyrektora SOSW. Było dwóch kandydatów; obecny dyrektor ubiegający się o kolejną kadencję i ja – nauczyciel pracujący w tej szkole. Ogłoszenie o konkursie ukazało się w lutym 2014 r.

W pierwszej części konkursu, podczas weryfikacji dokumentów, okazało się, że dyrektor nie posiadał w swojej teczce wszystkich dokumentów (…). Dwie osoby reprezentujące organ nadzoru, czyli kuratorium, miały w tej kwestii odmienne zdania. Jedna osoba uznała, że pan dyrektor jest znany i każdy wie, gdzie pracuje; druga oznajmiła, że dokumenty poświadczające staż są wymagane. Zaproponowano, żeby poradzić się radcy prawnego zatrudnionego w naszej miejscowości (…). Przyszła odpowiedź, że jeśli w życiorysie zawodowym są zawarte informacje opisujące przebieg pracy zawodowej, to można to uznać i komisja zdecydowała, żeby przegłosować dopuszczenie dyrektora do konkursu.

Czy komisja nie powinna odrzucić oferty?

Czy komisja konkursowa ma kompetencje, by przeprowadzać dodatkowe głosowania nad dopuszczeniem – lub nie – kandydata?

Śmiem zauważyć, że jeśli chodziłoby o moją teczkę, to brak dokumentu tego typu na pewno skutkowałby odrzuceniem mojej oferty. Pan dyrektor jest znany w kuratorium i w organie prowadzącym z racji funkcji, którą pełni od 10 lat, ale uważam, że powinny obowiązywać go takie same kryteria jak i mnie i konsekwencje niedopełnienia formalności również.

Czy w tej sytuacji mogę odwołać się od wyniku konkursu?

(…)

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 11, str. 10 i 11)

Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły

Robert M.: Czy dyrektorem szkoły może być nauczyciel, który jest rusycystą i nie ma innych kwalifikacji do nauczania?

Problem polega na tym, że chodzi o szkołę podstawową, w której nie ma tego przedmiotu; jest tylko język angielski.

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 11)

W sprawie trzynastki

Marianna F.: Dyrektor szkoły powiadomił mnie, że nie otrzymam trzynastki, ponieważ nie przepracowałam w 2013 roku sześciu miesięcy. Rzeczywiście, w ubiegłym roku chorowałam; byłam na zwolnieniu lekarskim i korzystałam ze świadczeń rehabilitacyjnych (…).

Czy mam prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok?

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 11)

Akty prawne

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jednolity) Dz. U. z 2014 r. poz. 272)

* Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 290)

* Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi (tekst jednolity) (Dz. U. z 2014 r. poz. 311)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 370)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

(Dz. U. z dnia 24 marca 2014 r. poz. 378)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

(…)

(całe rozporządzenie z załącznikami w: PO nr 11, s. 12 i 13)

wybrała Barbara Ellwart


 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.