Przegląd Oświatowy nr 9

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje: Odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), w razie zmian organizacyjnych, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub – na wniosek nauczyciela – przenosi go w stan nieczynny.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

W myśl art. 264 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) nauczyciel może odwołać się do sądu pracy od wypowiedzenia stosunku pracy w ciągu 7 dni od doręczenia mu wypowiedzenia. Według art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela, wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że do złożenia odwołania do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne oraz o przywrócenie do pracy – nauczyciel ma 7 dni (kalendarzowych), a do złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny – 30 dni; w jednym i drugim przypadku, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia. Jeżeli nauczyciel złoży odwołanie do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne w ciągu 7 dni od doręczenia mu wypowiedzenia, a następnie w ciągu 30 dni złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, do czego w jednym i drugim przypadku przysługuje mu prawo, to powstaje kwestia, co dalej dzieje się z jego odwołaniem o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, skoro, w myśl art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela, już z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny wypowiedzenie stosunku pracy jest z mocy prawa bezskuteczne i nie przysługuje też roszczenie o przywrócenie do pracy po rozwiązaniu stosunku pracy, skoro stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu, lecz wygasa po zakończeniu stanu nieczynnego, a ponadto w czasie trwania stanu nieczynnego nauczyciel pozostaje w stosunku pracy i roszczenie o przywrócenie do pracy byłoby bezpodstawne.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtowały się w tej sprawie dwa stanowiska.

(…)

(cały art. mec. B. Soczyńskiego w PO 9, s. 9-12)

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.