Przegląd Oświatowy nr 7

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny" Poczta do prawnika

W sprawie informacji o liczbie członków związku

Tadeusz L.: Czy samorząd może prosić organizację związkową o przekazywanie informacji o liczbie zrzeszonych członków w poszczególnych placówkach? (…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 9)

Uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Krzysztof Z.: Pracę zawodową rozpocząłem w latach osiemdziesiątych (…) w domu dziecka (pracowałem tam ponad 10 lat), a od roku 2001 pracuję w szkole.

Urodziłem się w 1964 roku, więc, zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, 60 lat skończę w 2024 roku, a mój staż pracy w oświacie w roku 2024 wyniesie 38 lat, bo wychowawcy w domach dziecka do co najmniej roku 2001 byli pracownikami oświaty.

Czy praca w domu dziecka podlega wliczeniu przy ustalaniu uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

Czy w 2024 r. będę mógł bez przeszkód skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? (…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 7, str. 10)

Prawnik informuje

W roku 2014 fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego może być niższy niż 1 procent

W związku z licznymi pytaniami w przedmiocie wysokości środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014 r. stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Przepisy art. 9 uchwalonej przez Sejm w dniu 8 listopada 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) umożliwiają w roku 2014 „elastyczne” planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustawodawca ustalił, że wysokości rocznych środków (…)

(cały art. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 7, str. 10)

Akty prawne

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1421)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) wprowadza się następujące zmiany: (…)

(cały tekst ustawy w: PO nr 7, str. 11)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1661)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421 i 1650) zarządza się, co następuje: (…)

(cały tekst rozporządzenia w: PO nr 7, str. 11)

Bezpłatne porady prawne:

ABC ZWIĄZKOWCA

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.