Przegląd Oświatowy nr 5

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Odprawa i dodatek dla nauczyciela zlikwidowanej szkoły

Mariusz Z.: Od 1 września 2013 r., decyzją rady gminy, zamknięto dwie szkoły podstawowe. W wyniku tego nauczycielom zlikwidowanych szkół należała się odprawa. Poinformowano nas, że w związku z tymi wypłatami – nauczycielom nie należą się wyrównania za 2013 r., ponieważ przekraczamy średnie (…).

Czy niewypłacenie nauczycielom wyrównań za 2013 r. (w tej sytuacji) jest zgodne z prawem, czy też władze przekroczyły swoje kompetencje?

Czy odprawy dla nauczycieli ze zlikwidowanych placówek mogą być doliczane do naszej średniej?

(odp. prawnika – mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 9)

Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach

Wojciech G.: Nauczyciel pracuje od 2008 roku w klasie, w której są uczniowie z normą umysłową oraz uczniowie z autyzmem, upośledzeniem umiarkowanym. Nie otrzymuje dodatku za utrudnione warunki pracy, chociaż Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2005 r. o tym mówi. Przez kolejne lata zgłaszał ustnie swoją prośbę do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wiele razy odpowiadał ustnie, że nie otrzyma dodatku ze względu na brak zapisu w regulaminie rady gminy. W tym roku szkolnym nauczyciel złożył pismo dwukrotnie do dyrektora, nie otrzymał odpowiedzi. To samo pismo wystosował do wójta gminy i do radnych. Do tej pory radni nie zostali zapoznani z tym pismem. Dołączam Uchwałę Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę (…).

Czy nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach?

W jaki sposób można prawnie domagać się tego dodatku?

(odp. prawnika – mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 9)

Informujemy Godziny karciane

Godziny karciane realizuje się w ramach każdego stosunku pracy zawartego ze szkołą

Nauczyciel powinien realizować godziny karciane w ramach każdego stosunku pracy zawartego ze szkołą i placówką oświatową. Jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, to realizuje proporcjonalnie obniżony wymiar godzin karcianych.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć zobowiązany jest realizować zajęcia dodatkowe w wymiarze:

* w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 godzin tygodniowo,

* w szkołach ponadgimnazjalnych – l godziny tygodniowo

(art. 42 ust 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Liczymy tygodnie bez ferii, dni wolnych od pracy i przerw w nauce

Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN powinny być rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 7a pkt 2 KN). Zajęcia te powinny być rozliczane z wyłączeniem:

* ferii zimowych i ferii letnich,

* dni wolnych od pracy,

* przerw w nauce określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Liczba godzin karcianych ulega zmniejszeniu

(…)

(cały tekst Danuty Kubackiej w: PO nr 5, str. 10 i 11)

Akty prawne

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318)

* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1327)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1348)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1349)

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1352)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1359)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)

 

wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

(Dz. U. z dnia 26 września 2013 r., poz. 1139)

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 5, str. 12)

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.