Przegląd Oświatowy nr 4

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny”

Przypominamy: Ważne w czasie wyborów

Na prośbę Czytelników zamieszczamy poniżej artykuły radcy prawnego Bogumiła Soczyńskiego publikowane w „Przeglądzie Oświatowym” z 2010 r., które dotyczą:

* wskazywania członków związku do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy (wraz z przykładem wystąpienia do pracodawcy o upoważnieniu przedstawiciela koła do reprezentowania komisji międzyzakładowej wobec pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy oraz zgłoszenia go do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy);

* ochrony działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy

oraz

* zasad wynagradzania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Uważamy, że przypomnienie powyższych publikacji będzie bardzo przydatne w okresie przeprowadzanych w tym roku wyborów do poszczególnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Barbara Ellwart

Prawnik informuje: Wskazywanie członków związku do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Po wyborach na nową kadencję zarządy zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, w myśl art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.  z 2001 r. nr 79, poz. 854, ze zm.), mają obowiązek wskazać pracodawcom pracowników będących członkami Związku – podlegających ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ustawa o związkach zawodowych przewiduje kilka sposobów ustalania ilości członków Związku, jaka może być wskazana do ochrony.

(…)

(cały art. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 4, str. 9-10)

Prawnik informuje: Ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy

Przepis art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 674, ze zm.) – zapewniający ochronę działaczy związkowych przed rozwiązaniem stosunku pracy – był różnie interpretowany.

W pierwotnej wersji przepis ten stanowił, że pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. W tym brzmieniu stosowanie art. 32 ust. 1 ustawy związkowej nie wywoływało wątpliwości.

Wątpliwości pojawiły się po nowelizacji tego przepisu wprowadzonej Ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie kodeksu pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzona tą nowelizacją treść art. 32 ust. 1 przewiduje, że pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy nie tylko z imiennie wykazanym uchwałą jego członkiem, lecz także z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy.

Przedmiotem rozbieżności był zakres (…)

(cały art. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 4, str. 11)

Poczta do prawnika: Zasady wynagradzania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej

Jan T.: Nauczyciel zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy. Od kilku kadencji pełni funkcję w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. W okresie ostatniej kadencji wykonywał prace w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 4 godzin.

Jakie są zasady wynagradzania pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej i które akty prawne je formułują?

Czy temu nauczycielowi powinno być wliczone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe do wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, ustalonego na okres następnej, rozpoczynającej się w roku 2010 kadencji?

(…)

(odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 4, str. 12)

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.