Przegląd Oświatowy nr 2

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

W sprawie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Władysława B.: Czy zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U. Nr 97, poz.800, ze zm.) mogę skorzystać z tego świadczenia, biorąc pod uwagę następujące fakty:

– 31 sierpnia ukończyłam 54 lata,

 

– mój okres składkowy i nieskładkowy wynosi 34 lata (3 lata urlopu wychowawczego), w tym 24 lata przepracowałam w następujących jednostkach oświatowych:

a) 5 lat w pełnym wymiarze w szkole na stanowisku nauczyciela,

b) 5 lat w pełnym wymiarze w kuratorium oświaty na stanowisku wymagającym kwalifikacji nauczycielskich (stanowisko wizytatora)

c) 14 lat (i nadal) w pełnym wymiarze jestem zatrudniona w placówce doskonalenia nauczycieli?

Czy cytowana wyżej ustawa nie wyklucza nas – nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli – z możliwości skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego?

(odp. prawnika – Tomasza Gryczana w: PO nr 2, str. 9)

NSZZ „S” informuje: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Do senackiej poprawki o uzupełnienie art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła o dalsze uzupełnienia tego przepisu w piśmie z dnia 9 grudnia 2013 r., którego odpis zamieszczamy poniżej.

Redakcja

***

Gdańsk, 9 grudnia 2013 r.

Pan Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Senat RP

Pan Kazimierz Wiatr

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Senat RP

W związku z przekazaniem do zaopiniowania projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk senacki nr 470), z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do przedłożonego projektu, składamy poniższą opinię.

Zdaniem naszego Związku uzupełnienie art. 2 pkt 1 ustawy przez dodanie pod lit. d zakładów kształcenia nauczycieli jest niewystarczające. Spośród wielu placówek i jednostek, których pracownicy uprawniani do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, a zostali pominięci w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, konieczne jest uwzględnienie w tej ustawie nauczycieli i wychowawców jako uprawnionych do świadczeń z tej ustawy, zatrudnionych także w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, publicznych kolegiach służb społecznych, nauczycieli urlopowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, pracowników Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli i wychowawców.

Konieczne jest również uzupełnienie i doprecyzowanie w art. 2 ust. 1 lit. c określenia „publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego”. Jest to tym bardziej pożądane, że w ostatnim okresie w zakresie szkolnictwa zawodowego powstają centra kształcenia zawodowego i ustawicznego nie tylko dla dorosłych. W tej sytuacji nie wiadomo czy chodzi tylko o placówki kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czy również o centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, o których mowa w art. 3 pkt 11 d tejże ustawy.

Z poważaniem

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW

NSZZ „Solidarność”

NSZZ „S” informuje: Informacja w sprawie obecnej sytuacji pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przekazuje odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2013 r. na wniesioną przez posła PiS Janusza Śniadka, w związku z wystąpieniem Sekcji Krajowej z dnia 15 października 2013 r. (również w załączeniu), interpelację poselską w sprawie przechodzenia z dniem 1 stycznia 2014 r. pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnionych dotychczas na podstawie przepisów Karty Nauczyciela na przepisy obejmujące pracowników samorządowych.

Odnośna interpelacja poselska według naszych zamierzeń miała być skierowana do Ministra Sprawiedliwości, jednakże widocznie musiała być przekazana do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które w osobie Podsekretarza Stanu Elżbiety Seredyn uporczywie podtrzymuje błędne naszym zdaniem stanowisko, jakoby przejście ww. pracowników na nowe warunki pracy i wynagrodzenia nie wymagało wypowiedzenia zmieniającego. Podstawę do zajmowania takiego stanowiska ma stanowić głównie art. 29 § 32 Kodeksu pracy, który ma charakter jedynie informacyjno-porządkowy i nie powoduje zmian w stosunku pracy oraz teza do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2009 r. II PK 277/08, który dotyczy innego stanu faktycznego niż sprawa przejścia omawianych pracowników na nowe warunki pracy i wynagrodzenia.

Wobec wyczerpania wszystkich możliwości zmiany powyższego stanowiska widzimy jedynie możliwość występowania zainteresowanych pracowników do sądów pracy o odszkodowanie za brak wypowiedzenia warunków pracy i wynagrodzenia.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

SKOiW NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 12.12.2013 r.

***

Warszawa, dnia 2.12.2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

 

Szanowna Pani Marszałek

Odpowiadając na pismo z dnia 20 listopada 2013 r., znak: SPS-023-22454/13, dotyczące interpelacji posła Janusza Śniadka w sprawie art. 237 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekazanej zgodnie z właściwością przez Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie informuję:

(…)

Z poważaniem Minister

z up. Elżbieta Seredyn

Podsekretarz Stanu

(całe pismo w: PO nr 2, str. 13)


 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.