Przegląd Oświatowy nr 1

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika

Urlop na przygotowanie i przeprowadzenie obrony pracy doktorskiej

Tadeusz R.: Zwracam się z prośbą o pomoc w interpretacji Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), która, jak przeczytałem w jednym opracowaniu, umożliwia pracownikom – doktorantom uzyskanie urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego, a także zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

Moje pytanie wynika stąd, iż pracując w szkole jestem również nauczycielem akademickim zatrudnionym na umowie o pracę.

Czy mogę skorzystać z tego urlopu w szkole na mocy tej ustawy?

Czy fakt, iż jestem zatrudniony na uczelni uniemożliwia mi wzięcie tego urlopu w szkole, która nie jest przecież jednostką naukową?

(odp. prawnika – mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9)

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

(Dz. U. z dnia 13 września 2013 r. poz. 1074)

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 1, str. 9)

Poczta do prawnika

W sprawie zatrudnienia księgowej przez radę rodziców

Zbigniew Z.: Czy rada rodziców może zatrudnić główną księgową?

(odp. prawnika – mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 10)

Poczta do prawnika: Minimalna temperatura w szkole

Krzysztof G.: W naszej szkole skończył się remont. Niestety, po remoncie w niektórych salach lekcyjnych temperatura spadła do 15-16 °C. Zimno jest także w innych pomieszczeniach, np. w sekretariacie.

Jaka minimalna temperatura powinna być w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych?

Które przepisy mówią o minimalnej temperaturze w miejscu pracy?

(odp. prawnika – T. Gryczana w: PO nr 1, str. 11)

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1038)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050)

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1065)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1082)

wybrała Barbara Ellwart

Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 września do 31 grudnia 2013 roku Nr „PO” Data wydania Tytuł 13 (473) 1.09.2013 r. * Urlop uzupełniający (poczta do prawnika)

* Skrócony staż na nauczyciela mianowanego (poczta do prawnika)

* Urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej (poczta do prawnika)

* Śmieci pod kontrolą (poczta do prawnika)

* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

14 (474) 15.09.2013 r. * Błędy podczas udzielania urlopu zdrowotnego (poczta do prawnika)

* Ochrona w okresie przedemerytalnym (poczta do prawnika)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10 (dot. Karty Nauczyciela) (akty prawne)

* Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (prawnik informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

15 (475) 1.10.2013 r. * Godziny ponadwymiarowe nauczyciela zwolnionego częściowo z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w związku zawodowym (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. (akty prawne)

* Zaświadczenie o niekaralności (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

16 (476) 15.10.2013 r. * Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (poczta do prawnika)

* W sprawie dodatkowych zadań nakładanych przez dyrektora szkoły (poczta do prawnika)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (akty prawne)

17 (477) 1.11.2013 r. * Nowe przepisy w zakresie rodzicielstwa (prawnik informuje)

* Urlopy związane z rodzicielstwem a awans zawodowy nauczyciela (poczta do prawnika)

18 (478) 15.11.2013 r. * Opinia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cz. 1.)

19 (479) 1.12.2013 r. * Opinia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cz. 2.) Załączniki: 1. Czas pracy nauczycieli w Europie i wymiar urlopu nauczycieli w krajach UE oraz 2. Czas pracy nauczycieli w Europie.

20 (480) 15.12.2013 r. * Kolejny urlop zdrowotny (poczta do prawnika)

* Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela bibliotekarza w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (poczta do prawnika)

* Urlop zdrowotny (poczta do prawnika)

* Data na karcie oceny pracy i data doręczenia tej karty (poczta do prawnika)

* Powołanie dyrektora szkoły na kolejny okres (poczta do prawnika)

* W sprawie imiennej listy kandydatów do nagrody dyrektora (poczta do prawnika)

* Opiniowanie kryteriów zwalniania nauczycieli (poczta do prawnika)

oprac. Barbara Ellwart

Informator związkowy z kalendarzem

Pomoc prawnika SKOiW

******************


 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.