Przegląd oświatowy 6/2016

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny”

Opinia KSOiW NSZZ „S” wysłana do Ministra Edukacji Narodowej

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2016 r.

Krajowa Sekcja rozumie, że w projektowanej ustawie mają być wprowadzone zmiany w Karcie Nauczyciela, które zostały uznane za najpilniejsze – co przede wszystkim dotyczy zapowiedzianej w programie rządu likwidacji tzw. godzin karcianych – mając jednocześnie świadomość, że w całej Karcie Nauczyciela potrzebne są szerokie zmiany, które jednak wymagają wszechstronnego przygotowania w dłuższym okresie.

I

W powszechnej opinii środowiska nauczycielskiego i związkowego pozytywna i bardzo potrzebna jest likwidacja godzin karcianych, które są błędnym tworem legislacyjnym, niemieszczącym się w systemie czasu pracy nauczyciela, stwarzającym wynikające stąd nieustanne trudności interpretacyjne do czasu obecnego, o czym wielokrotnie pisaliśmy, m.in. w „Przeglądzie Oświatowym”. W związku z tym za pozytywne uznajemy przygotowywane zmiany w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Jednakże proponowana formuła tego przepisu i powrót do jego brzmienia nadanego ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) w zmodyfikowanym redakcyjnie brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1 z 2009 r., poz. 1), nie rozwiązuje jeszcze problemu i zdaniem bardzo wielu nauczycieli, a także KSOiW, nie jest wystarczająca.

(…)

(cała opinia podpisana przez przewodniczącego R. Proksę w: PO nr 6, str. 9-12)

Akty prawne Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 9)

* Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 37)

* Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

* Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)

wybrała Barbara Ellwart

 

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.