Przegląd oświatowy 5/2016

Email Drukuj PDF

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika: Niesprawiedliwy podział pracy w komisjach egzaminacyjnych

Zastępca przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszej miejscowości od maja do pierwszych dni lipca dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powoływali nauczycieli do egzaminacyjnych komisji maturalnych i zawodowych. Często oznaczało to nieodpłatną pracę w ośmiu i więcej komisjach. Niepłacenie za pracę najczęściej miało miejsce, gdy danego dnia nauczyciel nadzorował pisemny egzamin przed lub po odpracowaniu planowych zajęć dydaktycznych oraz w okresie ferii. Na przykład chętnie byli wykorzystywani nauczyciele ze zmniejszonym pensum i pełnoetatowi, ale częściowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, np. związkowcy. Nieproporcjonalny do etatu przydział zajęć – niepłatnych – nie buduje pozytywnych relacji personalnych i budzi wątpliwości – szczególnie, gdy jest on rażący i nierekompensowany dodatkiem motywacyjnym.

Czy ma rację dyrektor, który twierdzi, że nie ma przepisu skłaniającego go do sprawiedliwego podziału pracy?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 9)

Niewykorzystany urlop

Przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczycielka pracuje w szkole specjalnej. Od czerwca 2015 r. do (…) września 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim powypadkowym (w drodze z pracy). Ze względu na sytuację organizacyjną w szkole, bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim rozpoczęła pracę. Chce teraz skorzystać częściowo (…) z niewykorzystanego urlopu. Nie wie tylko, jak liczyć dni, które w tym okresie wykorzysta; czy liczą się tylko dni robocze, czy do czasu urlopu wliczane są też soboty i niedziele.

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 9)

Umowny wymiar zatrudnienia nauczyciela

Anna Z. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem zatrudniona od 1 września 2012 roku w zespole szkół obejmującym szkołę podstawową i gimnazjum. W pierwszym roku pracy odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego, który zakończyłam zgodnie z wymaganiami. Od września 2015 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Dla przybliżenia problemu przedstawiam „historię” mojego zatrudnienia:

– od września 2012 r. zostałam zatrudniona na 1/2 etatu, czyli 9/18, na czas określony, na jeden rok, tj. 8 godzin historii oraz 1 godzina jako wychowawca klasy, od początku drugiego semestru tego roku szkolnego dostałam dodatkowo 13/26 zajęć świetlicowych;

– od września 2013 r. otrzymałam umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 8/18 (wspomniane wyżej godziny nauczania historii), natomiast wymiar uposażenia – jak w poprzednim okresie, tj. 9/18 zajęć lekcyjnych oraz 13/26 zajęć świetlicowych;

– od września 2014 r. otrzymałam wymiar uposażenia również jak wyżej, tj. 9/18 zajęć lekcyjnych oraz 13/26 zajęć świetlicowych;

– od września 2015 r. ponownie otrzymałam zatrudnienie jak w poprzednich okresach, z tą zmianą, że otrzymałam Aneks do umowy z roku 2013, w którym dyrektor szkoły 9/18 zajęć lekcyjnych oraz 13/26 zajęć świetlicowych wyliczył jako jeden etat, z pensum eklektycznym 22/22, z zaznaczeniem, że na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. ulegnie zwiększenie wymiaru godzin umowy o pracę zawartej w dniu 2 września 2013 roku.

Dodatkowo informuję, że nie jestem i nigdy nie byłam na zastępstwie za innego nauczyciela. Jestem jedyną osobą z etatem zawierającym godziny świetlicowe. Godziny świetlicowe szkoła ma od lat, minimum 13/26, ale z reguły potrzeby są większe i jest ich więcej, bo jest w placówce dużo dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę. W związku z powyższym mam pytanie.

Czy nie powinnam być zatrudniona na czas nieokreślony w większym wymiarze niż tylko 8/18, bo pozostałe godziny mam corocznie „dorzucane” na czas określony?

Ponadto od 1 października 2015 r. przyznano mi 2 godziny (2x45 minut) dodatkowych zajęć. Jak one powinny być opłacane; czy jako średnia z pensum eklektycznego 22/22, czy z pensum 18-godzinnego?

Dodam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałam od dyrektora jakiejkolwiek informacji pisemnej, umowy czy innego dokumentu dotyczącego tych nadgodzin. Natomiast wypłatę za zrealizowane nadgodziny owszem – tak.

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 10)

Harmonogram czasu pracy

Grażyna B., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w szkole w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku konserwator-administrator hali sportowej świadczy pracę w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek: od godz. 7.00 do godz. 1500 – 8 godzin

wtorek: wolne

środa: od godz. 700 do godz. 1500 – 8 godz.

czwartek: od godz. 700 do godz. 1500 – 8 godz.

piątek: od godz. 730 do godz. 1930 – 12 godz.

niedziela: od godz. 1500 do godz. 1900 – 4 godz.

Czy przedstawiony harmonogram czasu pracy jest poprawny?

Czy pracownik wypracowuje 40 godzin tygodniowo?

Czy przy rozliczaniu czasu pracy, czas pracy w niedzielę liczy się jako 4 godziny czy 8 godzin?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 11)

Obliczanie odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 22 Karty Nauczyciela

Krystyna D., OM POiW NSZZ „S”: Jestem zatrudniona na podstawie mianowania. Posiadam już uprawnienia emerytalne. W tym roku ze względów organizacyjno- finansowych dyrektor chciałby wypowiedzieć mi warunki pracy na rok, zmniejszyć mi wymiar godzin do 1/2 etatu i zatrzymać mnie w pracy. Mnie również bardzo zależy na pracy.

Czy jeśli po roku będę jednak musiała być zwolniona, to odprawa 6 miesięczna będzie mi się należała z całego etatu czy z 1/2 etatu?

(…)

(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 11)

Akty prawne: Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

(Dz. U. z dnia 16 lutego 2016 r. poz. 188)

(…)

(cała ustawa w: PO nr 5, s. 12)

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S"



 




Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.