Stanowisko nr 2/2010 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi z dnia 21. 05. 2010 r.

Drukuj
User Rating: / 1
PoorBest 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego
o zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na podniesienie rażąco niskich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkolnej.

 

Teresa Misiuk

Przewodniczący WZD SKOiW NSZZ „Solidarność”