Uchwała nr 4/2010 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w kadencji 2010-2014 z dnia 21 maja 2010

Drukuj
User Rating: / 0
PoorBest 

Na podstawie § 123 ust.2 Uchwały Komisji Krajowej nr 13/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” z zachowaniem postanowień Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów – Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania uchwala co następuje:

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania składa się z 5 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Teresa Misiuk

Przewodniczący WZD SKOiW NSZZ „Solidarność”