Uchwała nr 2/2010 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie określenia liczby członków Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w kadencji 2010 -2014 z dnia 21 maja 2010 roku

Drukuj
User Rating: / 0
PoorBest 

Na podstawie § 123 ust.2 oraz § 124 Uchwały Komisji Krajowej nr 13/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

NSZZ Solidarność z zachowaniem postanowień Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów – Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania uchwala, co następuje:

 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania składa się z 50 osób oraz Przewodniczącego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Teresa Misiuk

Przewodniczący WZD SKOiW NSZZ „Solidarność”