XXVI Walne Zebranie Delegatów- Ciechocinek 24- 25.05.2012r.- uchwały i stanowiska

Email Drukuj PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

Konferencja prasowa przewodniczącego Sekcji Ryszarda Proksy, Teresy Misiuk z- ca przewodniczącego. Prowadzący Wojciech Jaranowski.

KOMUNIKAT PRASOWY

z obrad XXVI Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Ciechocinku w dniach 24-25 maja 2012 r.

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowało o kontynuacji protestu przeciwko reformie programowej w szkołach. 1 czerwca br. przed Urzędem Rady Ministrów odbędzie się „Patriotyczny Dzień Dziecka”. Delegaci WZD chcą zbadania zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia MEN w sprawie nowej podstawy programowej  i powołania komisji śledczej w celu szczegółowego zbadania trwającej od dwudziestu lat reformy edukacji.

Sekcja Krajowa podejmie wszelkie niezbędne działania na rzecz obrony ustawy – Karta Nauczyciela. Delegaci WZD domagają się wzrostu nakładów na edukację i przywrócenia nauczycielom  uprawnień emerytalnych wynikających z art. 88 Karty Nauczyciela jako praw nabytych.

WZD SKOiW wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec brutalizacji postaw prezentowanych przez część polityków.

Obradujące w Ciechocinku Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  wyraziło serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w zmagania o właściwy kształt polskiej edukacji. W sposób szczególny tym osobom, które podjęły protest głodowy w obronie patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły w Krakowie, Warszawie, Nysie, Siedlcach, Tarnowskich Górach, Częstochowie, Wrocławiu, Nowej Rudzie.

-  Za karygodny uznajemy upór Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. (...) Oświadczamy, że Sekcja będzie dalej podejmować i wspierać działania mające na celu zmianę aktów prawnych, zmieniających w tak zasadniczy sposób system edukowania młodych pokoleń – czytamy w stanowisku WZD.

Kolejnym etapem protestu „S” oświatowej i organizacji skupionych w Koalicji na Rzecz Polskiej Szkoły będzie pikieta przed URM pod hasłem „Patriotyczny Dzień Dziecka”. Przewidziane są m.in. konkursy historyczne dla dzieci, występy grup rekonstrukcyjnych i występ Jana Pietrzaka.

W przeddzień, 30 maja br. przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku odbędzie się pikieta. 1 czerwca br. w całym  kraju będzie prowadzona przez młodzież akcja „Strajk Szkolny”. Wyrażenie sprzeciwu wobec niekorzystnych zmian zachodzących w oświacie będzie można okazać w tych dniach poprzez symboliczne przypięcie biało-czerwonych  wstążeczek lub opasek (takie inicjatywy podjęły m. in. Sekcje w Gdańsku i Olsztynie).

Delegaci WZD SKOiW NSZZ „S”  zobowiązali Radę Sekcji Krajowej do podjęcia działań w kierunku wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia MEN w sprawie nowej podstawy programowej. Według delegatów WZD  podstawą wystąpienia powinno być zakwestionowanie nierównego dostępu obywateli polskich do edukacji, czego przykładem jest zakończenie edukacji historycznej w gimnazjach na I wojnie światowej. Oznacza to, że nawet około 10% młodych ludzi, którzy nie będą kontynuowali nauki w formach szkolnych (art. 16 ustawy o systemie oświaty stwarza taką prawną możliwość) nigdy nie zapozna się z najnowszą historią Polski – swojej Ojczyzny.

WZD Sekcji Krajowej zwróciło się do ugrupowań politycznych, które deklarują troskę o przyszłość polskiej oświaty o bezzwłoczne podjęcie działań w celu szczegółowego zbadania trwającej od dwudziestu lat reformy edukacji. Zdaniem delegatów najlepszą formą zdiagnozowania sytuacji i wskazania osób odpowiedzialnych za doprowadzenie polskiej oświaty do stanu zapaści byłaby sejmowa komisja śledcza.

Istnieje konieczność zbadania okoliczności związanych z permanentną „reformą”, kosztów poniesionych przez budżet państwa, budżety organów prowadzących i rodziców, zidentyfikowanie osób i instytucji uczestniczących w tym przedsięwzięciu, związek decyzji podejmowanych przez te osoby w trakcie pełnienia funkcji państwowych z ich działalnością biznesową, sposób wykorzystania funduszy unijnych – podkreślają delegaci WZD. W ich opinii, bez rzetelnej diagnozy w tym zakresie poprawa sytuacji w oświacie nie będzie możliwa.

WZD SKOiW zobowiązało Radę Sekcji Krajowej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań na rzecz obrony ustawy - Karta Nauczyciela. Ponadto, delegaci stwierdzają, że wypowiedź  Premiera RP o zamiarze głębokiej zmiany Karty Nauczyciela – w porozumieniu z jednym związkiem zawodowym (ZNP – przyp. WJ) – narusza podstawowe standardy państwa prawa i wzbudza sprzeciw środowiska oświatowego.

Delegaci WZD  domagają się od Rządu RP stałego podnoszenia nakładów na zadania oświatowe, aby osiągnąć średni poziom, jaki obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i wynosi co najmniej 5 % PKB.

- System finansowania oświaty  powinien być oparty na analizie rzeczywistych kosztów zadań oświatowych (standardach edukacyjnych). Powinien rekompensować całość kosztów ponoszonych na realizację tych zadań przez organy prowadzące. To warunek niezbędny dla zapewnienia właściwych warunków pracy w szkołach, odpowiedniego kształcenia i wychowania, realizacji nowych zadań oraz odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracowników oświaty – stwierdzają delegaci w przyjętym stanowisku.

WZD SKOiW z uznaniem przyjęło złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość deklarację przywrócenia  obecnie obowiązującego systemu emerytalnego, zmienianego przez rząd bez społecznej akceptacji.  W tym kontekście  delegaci zaapelowali o uwzględnienie w tych planach przywrócenia nauczycielom uprawnień emerytalnych wynikających  art. 88 Karty Nauczyciela.

- W ustawie zmieniającej system emerytalny służb mundurowych za niepodważalne uznano  poszanowanie praw nabytych, co oznacza, że nowe rozwiązania będą dotyczyły wyłącznie tych pracowników, którzy dopiero rozpoczną pracę. Koalicja rządząca PO – PSL wcześniej nie uznała praw nabytych nauczycieli,  pozbawiając osoby już zatrudnione prawa do przejścia na emeryturę po przepracowaniu 30 lat.  W kontekście  obecnego stanowiska rządzących oznacza to nierówność obywateli wobec prawa, co w demokratycznym społeczeństwie nie może być akceptowane – podkreślają delegaci.

Delegaci wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec brutalizacji postaw prezentowanych przez część polityków. Za niedopuszczalną i żenującą uznali wypowiedź byłego prezydenta RP, laureata Pokojowej Nagrody Nobla - Lecha Wałęsy, o „pałowaniu protestujących ws. emerytur”. Stwierdzili także, iż  słowa parlamentarzystów w rodzaju „won stąd” nie mogą być używane w jakiejkolwiek debacie czy wypowiedziach.

- Nie godzimy się na takie prowokacje, próby socjotechnicznego odwracania uwagi od rzeczywiście ważnych problemów społecznych. Taki okazywany publicznie brak elementarnego szacunku jest antywzorem wobec szkoły, uczniów i ich rodziców – podkreślają delegaci.

WZD Sekcji Krajowej omawiało jeszcze wiele innych ważnych problemów. Dokumenty WZD będą zamieszczone na stronie i  w „Przeglądzie Oświatowym”.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski- gość Zjazdu

Janusz Sanocki- gość Zjazdu, uczestnik strajku głodowego w Nysie

W załącznikach:

Uchwała nr 4 w sprawie obrony Karty Nauczyciela

Uchwała nr 3 w sprawie utworzenia w Warszawie biura rzecznika prasowego SKOiW.

Uchwała nr 2 w sprawie zmian w Regulaminie SKOiW

Uchwała nr 1 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Stanowisko nr 6 w sprawie nakładów na oświatę

Stanowisko nr 5 w sprawie powołania komisji śledczej

Stanowisko nr 4 w sprawie podjęcia działań na rzecz koniecznych zmian ustrojowych w państwie

Stanowisko nr 3 w sprawie emerytur nauczycielskich

Stanowisko nr 2 w sprawie brutalizacji życia politycznego w Polsce

Stanowisko nr 1 w sprawie akcji protestacyjnej w związku z nową podstawą programową

Apel w sprawie referendum o przedterminowych wyborach parlamentarnych

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.