PREZYDIUM- kadencja 2014- 2018

środa, 08 września 2010 12:53 AnPieg
Drukuj

PREZYDIUM KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA 2010- 2014

Zakres obowiązków Prezydium KSOiW

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący– reprezentuje na zewnątrz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 oraz § 46 Statutu. Kieruje pracami Rady Sekcji i jej prezydium. Nadzoruje i egzekwuje wykonywanie obowiązków przez członków Rady Sekcji i jej prezydium.

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego-  koordynowanie prac nad przygotowaniem opinii prawnych, reprezentowanie KSOiW na polecenie Przewodniczącego . Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.Sprawy płacowe, w tym czas i warunki pracy nauczycieli, sprawy. szkolnictwa zawodowego,  krajowe ramy kwalifikacji. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Henryk Ślusarski

Zastępca Przewodniczącego- finanse KSOiW, szkolnictwo resortowe, odznaczenia i nagrody, sprawy organizacyjne. Opiniowanie aktów prawnych.Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Wojciech Jaranowski

Rzecznik prasowy- przygotowanie komunikatów i informacji, organizowanie konferencji prasowych.Współpraca z Przeglądem Oświatowym. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Jolanta Kornel

Sekretarz- dokumentacja Prezydium i Rady KSOiW, awans zawodowy, resort sprawiedliwości – placówki resocjalizacyjne. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Jerzy Ewertowski

Sprawy płacowe - negocjacje płacowe, badanie czasu i warunków pracy nauczycieli. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.
Roman Laskowski

Szkolnictwo zawodowe, sprawy płacowe, w tym badanie czasu i warunków pracy nauczycieli. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Lesław Ordon

Promocja związku, szkolnictwo artystyczne, szkolenia. Opiniowanie aktów prawnych.Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Andrzej Piegutkowski

Zarządzenie serwerem „oświata-solidarnosc” KSOiW NSZZ "Solidarność".  Prowadzenie strony internetowej KSOiW na serwerze Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz stron internetowych Krajowej Sekcji na portalach: Facebook, YouTube, Google+, szkolenia iMoodle. Prowadzenie akcji promocyjnych na Facebooku. Zarządzenie bazą danych KSOiW. Reprezentowanie w pracach komisji sejmowych. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego.

Ewa Roszyk

Szkolnictwo specjalne, szkolenia, doskonalenie zawodowe, promocja związku, organizator związkowy. Współpraca z GEW przy organizacja corocznego projektu Letnia Akademia. Opiniowanie aktów prawnych. Wykonywanie innych zadań związkowych zleconych przez Przewodniczącego. 


Danuta Utrata

Promocja związku, szkolenia, opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych. Wykonywanie innych działań zleconych przez Przewodniczącego.