Stwarzanie szans dla młodzieży

środa, 03 kwietnia 2013 13:38 Rodzice - Polecamy
Drukuj

Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które ułatwią realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży. Rada Europejska przedstawiła w lutym nowy instrument z budżetem wynoszącym 6 mld euro w latach 2014–20..

Więcej na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego:


 

 

Szanse dla wszystkich

Zatrudnienie to najskuteczniejszy sposób uzyskania niezależności, bezpieczeństwa finansowego i poczucia przynależności. Europejski Fundusz Społeczny finansuje tysiące projektów, które zapewniają równe szanse osobom i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz pozwalają im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i zatrudnienia.

Więcej na stronie: