Bezpieczny Internet

środa, 06 lutego 2013 11:54 Rodzice - Polecamy
Drukuj

Rok bezpiecznej szkoły na stronie MEN


Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach projektu Safer Internet. Jego celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa podczas korzystania z nowych technologii. Konsultanci Helpline.org.pl wspierają również rodziców i profesjonalistów, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemami młodych internautów.

Safer Internet w Polsce


Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Fundacja działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych  w charakterze świadków. Prowadzi też programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Jednym z elementów działań FDN jest organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Fundacja prowadzi także badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Bezpieczne strony dla dzieci: