Co uczeń i Jego rodzice powinni wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

wtorek, 02 października 2012 16:08 Rodzice - Polecamy
Drukuj

Materiał w załączniku ze strony Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

http://www.koweziu.edu.pl/

Plakaty promujące szkolnictwo zawodowe

Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
ABC_SE.pdf 1781 Kb