KOMUNIKAT z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniu 14 listopada 2017 r.

czwartek, 16 listopada 2017 11:03 AnPieg
Drukuj

Warszawa, 14.11.2017 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło działania Związku w sprawie postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do rządu RP. Przypomnijmy, nasz Związek domaga się:

1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.

2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r.

4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół przez zmianę:

- niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,

- „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.

4. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

Prezydium wystąpiło do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie dalszych działań wspierających realizację postulatów Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ponadto Prezydium przygotowało projekt porządku obrad najbliższej Rady KSOiW w Siedlcach oraz omówiło sprawy wyborów w KSOiW.

Po raz kolejny Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Tym razem związek ten rozsiewa plotki, że rzekomo nauczycieli przedszkoli przestanie obowiązywać Karta Nauczyciela, nie będzie „trzynastki” i funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Nie dajmy się nabierać na te bezczelne kłamstwa.

W dniu 8 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się druga z serii planowanych w ramach „Akademii Dobrych Praktyk” Debata Oświatowa pt: „Sprawiedliwa płaca warunkiem godnej egzystencji człowieka”. Podczas dyskusji szukano pomysłów na poprawę skuteczności działań związkowych w celu wzrostu subwencji oświatowej i w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, adekwatnie do zadań i wyzwań stojących przed pracownikami oświaty.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat z obrad Prezydium KSOiW 14. 11. 201~.pdf 390 Kb