Komunikat z konferencji „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

piątek, 14 lipca 2017 11:09 AnPieg
Drukuj

Pracodawca i pracownik potrzebni od zaraz – pod takim hasłem 12 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018, wprowadzeniu nowych zawodów i zawodów pomocniczych oraz zmodernizowanie aż 52 zawodów, obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz zmiana w edukacji polegająca na uwolnieniu godzin kształcenia zawodowego, które pozwoli na zwiększenie proporcji praktycznej nauki zawodu względem kształcenia ogólnego – to tylko niektóre zmiany w kształceniu zaprezentowane przez wiceminister Marzenę Machałek.

 

 

Sukces kształcenia zawodowego jest możliwy tylko przy aktywnym udziale środowiska pracodawców, ich włączeniu się w przygotowanie podstawy programowej i egzaminu kwalifikacyjnego. Pracodawca powinien widzieć korzyść z inwestowania w szkolnictwo zawodowe. W udoskonalaniu szkolnictwa zawodowego pracodawca powinien dostrzegać szansę rozwoju własnego przedsiębiorstwa.

W przeprowadzonej debacie wskazywano na różne przeszkody istnienia nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Jako jedną z barier w zatrudnianiu pracowników uczestnicy debaty wskazali niedostosowanie kształcenia do rynku pracy. Podkreślili oni również konieczność długofalowego diagnozowania zapotrzebowania na pracowników, które pozwoli na kształcenie w zawodach dostosowanych do rynku pracy. Przedstawiciele pracodawców zwrócili uwagę na to, że istniejące klasy patronackie są dobrym rozwiązaniem, ale przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw. Nie zaspokajają one potrzeb małym firm.

Szczegóły oraz pełny przebieg konferencji znajduje się w linku i załącznikach.

Obecny na konferencji

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
praktyczna-nauka-zawodu-w-rzeczywistych-warun~.pdf 934 Kb
prezentacja.-pracodawca-potrzebny-od-zaraz.pdf 1325 Kb
promocja-ksztalcenia-zawodowego-ze-srodkow-pr~.pdf 540 Kb