KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

czwartek, 27 kwietnia 2017 00:00 AnPieg
Drukuj

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, będące wynikiem prac Zespołu  do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Deklaracja Min. Zalewskiej: jutro oficjalnie zostanie  przedstawiona  propozycja podwyżek oświacie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w oparciu o wyniki prac Zespołu do Spraw Statusu Zawodowego Nauczycieli (w skład zespołu wchodzili: strona rządowa, korporacje samorządowe i związki zawodowe) przygotowało  propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Prezydium   KSOiW przeanalizowało   przedstawione   przez     MEN propozycje i dzisiaj na spotkaniu z minister Anną Zalewską przedstawiło swoje uwagi do tego dokumentu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, które są efektem spotkania Prezydium KSOiW NSZZ   „Solidarność”   z   Premier Beatą Szydło, jutro   rząd RP   ma   przedstawić   wysokość i harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r.

Podczas spotkania z panią minister dyskutowano także o procedurach opiniowania przez kuratoria oświaty i związki zawodowe arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 oraz o przeprowadzaniu konkursów na dyrektorów szkół w oparciu o nowe przepisy, m.in. o nadreprezentacji w składach komisji konkursowych jednej z central związkowych.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski