Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r.

Email Drukuj PDF

Było to kolejne robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących oraz wszystkich grup roboczych jednocześnie. Z tego powodu komfort pracy był niezadowalający. Przełożyło się to niestety na przebieg obrad.

Na samym początku przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrazili ogromne niezadowolenie z dotychczasowego sposobu prowadzenia prac grup roboczych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, łamania regulaminu prac Zespołu w zakresie przesyłania materiałów, rejestrowania przebiegu spotkań, wcześniejszej jednostronnej zmiany terminu posiedzenia, co spowodowało nawet do braku naszego uczestnictwa 6. marca br.

Wskutek rozsiewanych informacji o nieuwzględnianiu nauczycieli: bibliotekarzy i specjalistów w projektowanej części oświatowej subwencji ogólnej przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej zdecydowanie zaprzeczył ty pogłoskom. O ile, jak się zakłada, podstawową częścią finansowania zadań oświatowych będzie część główna na oddział (stanowiąca 0,8 kosztów płac nauczycieli wynikająca z ramowych planów nauczania + religia), która wzmocniona ma być częścią dodatkową na oddział (padła propozycja 0,25 na oddział wiejski czy inny wynikający z charakteru – np. sportowy). Ponadto subwencja będzie zakładała część główną na ucznia w postaci standardu (tu padło 2350,00 zł.) wzmocniona częścią dodatkową na ucznia (rodzaj wag). To w tych częściach w ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy i specjalistów.

Inną istotnym założeniem jest finansowanie zadań związanych z dydaktyką przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracowników administracji i obsługi oraz wydatkami rzeczowymi samorządy pokrywałyby z innych dochodów jst (również pochodzących z budżetu państwa) oraz dochodów własnych.

Tę część obrad najlepiej obrazuje dołączona prezentacja MEN. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. Pokazuje ona różne sytuacje finansowania szkół podstawowych w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców (wiejskich) w obecnym systemie finansowania zadań edukacyjnych i w przypadku proponowanego modelu. Z tego zestawienia można wyciągnąć wniosek, że niezbyt liczne oddziały zyskają kosztem dużych.

Inny slajd pokazuje efekt finansowy wg typów szkół. Druga kolumna (w obecnym modelu) przedstawia średnie koszty na ucznia. W przyszłym modelu uwzględnia się komponenty: podstawowy i dodatkowy na oddział (kolumna 3) oraz na ucznia (kolumna 4). Według MEN dochody na zadania oświatowe dla poszczególnych typów szkół równoważą się jak w przypadku slajdu nr 3.

Ostatnia część prezentacji informuje o liczbie, wielkości i rozkładzie dodatku za trudne warunki pracy. Z tabeli po lewej stronie wynika, że 10 % pobierających ten dodatek otrzymuje go w wysokości poniżej 44,00 zł., a 90 % powyżej tej kwoty. Analogicznie 90 % uzyskuje z tego tytułu poniżej 810,00 zł., a 10 % powyżej tej sumy. Medianę stanowi kwota 345,00 zł., co potwierdza drugi kwartyl dolnej tabeli.

W trakcie obrad poruszano szereg innych spraw dotyczących m.in.: dotyczących organizacji systemu doradztwa metodycznego, urlopów dla poratowania zdrowia (w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), efektu naboru szkolnego w roku szkolnym 2019/20 zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. W dwóch pierwszych przypadkach prace dopiero się rozpoczną, więc niewiele informacji można przekazać tą drogą. Niemniej należy pilnować tych kwestii, o czy zapewne będziemy informować.

Jerzy Ewertowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Prezentacja.pdf 566 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.