Komunikat z obrad Grupy roboczej do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli - powołanej przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Warszawa, 3 lutego 2017 r.

Email Drukuj PDF

Standardy zatrudnienia nauczycieli, pensum specjalistów, przywrócenie przepisów emerytalnych obejmujących pedagogów, które obowiązywały przed 1 stycznia 2009 roku, wprowadzenie jednoznacznych zmian kontrowersyjnego już art. 42 ust. 2, wyposażenie stanowisk pracy nauczycieli, ujednolicenie czasu zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - to najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas prac tej grupy.

Prócz spraw wyżej wymienionych Jerzy Ewertowski i Lesław Ordon, którzy reprezentowali KSOiW NSZZ "Solidarność" w pracach tej grupy roboczej, zgłosili problemy, które zdaniem naszego Związku wymagają uregulowania.

Zaliczyć do nich należy: uregulowanie roli godzin ponadwymiarowych w analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń w rozumieniu art. 30 ust. 3 KN; zrównanie wysokości nagród jubileuszowych nauczycieli z jubileuszówkami pracowników samorządowych; uporządkowanie finansowania doskonalenia zawodowego (art. 70a) i pomocy zdrowotnej (art. 72 KN); uregulowanie czasu i czynności, do których wykonywania nauczyciel może być zobowiązany w czasie wakacji; zrównanie statusu asystenta nauczyciela z pozycją pedagogów; uregulowanie czasu pracy nauczycieli w klasach "zerowych" w szkołach - jak w przypadku pracowników w placówce feryjnej; rzeczywiste wzmocnienie roli kuratorów oświaty.

Po dokonaniu wprowadzenia przez przedstawicieli MEN zaproponowane zostały wstępne koncepcje dotyczące pensum dydaktycznego tzw. nauczycieli specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, logopedów i nauczycieli wspomagających. Najbardziej sporne było w czasie dyskusji dojście do ustalenia proporcji między pensum a pozostałym czasem pracy. Po długiej i emocjonalnej dyskusji wywołanej przez przedstawicieli korporacji samorządowej (ZPP) i zbliżonych poglądach MEN ze stanowiskiem strony społecznej, wydaje się, że jest szansa na 20-godzinne ustalenie czasu pracy z uczniami. Naturalnie z wpisem do art. 42 ust. 3 KN. Ale należy doprecyzować pojęcia: praca z dzieckiem a praca na rzecz dziecka.

Kolejna część spotkania dotyczyła przeredagowania nieszczęsnego art. 42 (by w sposób jednoznaczny uniknąć wątpliwości), dotyczącego realizacji przez nauczycieli dodatkowych zajęć i czynności w ramach ustalonego wynagrodzenia w zakresie nieprzekraczającym 40 godzin czasu pracy tygodniowo. Wiele kontrowersji wzbudzały sformułowania: w ramach ustalonego wynagrodzenia, zajęcia i czynności... W trakcie dyskusji zaprezentowana została następująca propozycja brzmienia art. 42 ust. 2d (który wejdzie w życie od 1 września 2017 r.) Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": 2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, będących odrębną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Z powodu wciąż dużych wątpliwości dotyczących jednoznacznego zapisu sprawą mają zająć się prawnicy MEN, członkowie Grupy roboczej mają przysyłać swe uwagi do rozwiązania tej kwestii, a członkowie Zespołu jeszcze raz pochylą się nad ciągle nierozwikłanym problemem.

Ostatnią sprawą, która zajęła obrady Grupy była potrzeba uregulowania charakteru zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pracownika-nauczyciela wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat w ciągu roku kalendarzowego w ten sposób, by nie zakłócać realizacji podstawy programowej. Tu wydaje się, że przepis zostanie zmodyfikowany do dwóch dni roboczych, by nie dopuścić do sytuacji, w której nauczyciele czyniliby użytek z możliwości nawet szesnastokrotnego korzystania z tego uprawnienia.

Pozostałe kwestie, które zostały zgłoszone przez uczestników prac, będą procedowane w późniejszym czasie oraz pisemnie.

Termin kolejnego spotkania Grupy zostanie podany w późniejszym czasie.

Jerzy Ewertowski

Członek Prezydium KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Komunikat z obrad Grupy roboczej 03.02.2017 r.pdf 468 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.