Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty.

Email Drukuj PDF

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty a także finansowania oświaty powołanych przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty - 12. stycznia 2017 r.

 

Gwarancji poziomu wynagradzania nauczycieli, rekonstrukcji systemu płac, który uwzględniałby mechaniczny automatyzm w jego kształtowaniu z uwzględnieniem obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, urealnienia uposażeń pedagogów do rzeczywistych kwot przez nich otrzymywanych, zmian w systemie finansowania oświaty, to najważniejsze z postulatów poruszonych przez przedstawicieli krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas gorących momentami obrad grup roboczych w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Edukacji Narodowej; Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Rozwoju i Finansów, Kultury i dziedzictwa Narodowego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; reprezentanci samorządowych Związków: Powiatów Polskich, Miast Polskich, Gmin, Województw RP, Unii: Metropolii Polskich i Miasteczek Polskich. Strona związkowa była reprezentowana przez trzy centrale reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Po wprowadzeniu przez MEN przedstawił wstępne koncepcje dotyczące wynagradzania nauczycieli i finansowania zadań edukacyjnych. Byłyby one podobne do systemu wynagradzania jak w służbach cywilnych, co wiązałoby się z zawarciem umowy, mianowaniem itd. Tu obowiązywałoby wartościowanie stanowisk pracy, okresowe oceny pracy itp.

Drugą propozycją było przypomnienie projektu zmian Karty Nauczyciela w tym zakresie pochodzącego z 2013 roku. Wówczas zakładano rozliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego z jednej wspólnej puli, w jednakowej wysokości. W tym miejscu przypomnieliśmy, że zarówno wtedy jak i dziś ta propozycja spotkała się negatywną opinią KSOiW NSZZ "Solidarność".

Strona NSZZ "Solidarność" wypomniała przedstawicielom samorządów, że zgłaszanie postulatu zmniejszenia liczby składników wynagrodzenia w ogólnej jej strukturze jest bałamutne, a powoływanie się przy tej okazji na wzrost motywacyjności systemu płac nauczycieli, jest po prostu nieuczciwe. Bo budowanie motywacyjności nie polega na obniżeniu wynagrodzenia poprzez likwidację niektórych dodatków do płacy. Ponadto liczba składników wynagrodzenia nauczycieli nie odbiega od liczby elementów uposażeń innych profesji (np. służby cywilne czy mundurowe), a pracownicy samorządowi posiadają nawet nieco większą ich liczbę.

W imieniu KSOiW NSZZ "Solidarność" przypomniane zostało zobowiązanie minister edukacji narodowej złożone podczas spotkania roboczego MEN z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie płac nauczycieli w 2016 roku, które odbyło się 20. kwietnia ubiegłego roku. Obietnica ta dotyczyła policzenia i przeliczenia etatów nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej i pełnym uwzględnieniu ich w systemie płacowym. Zdaniem NSZZ "Solidarność" nieuwzględnianie etatów pedagogicznych ukrytych w godzinach ponadwymiarowych dekomponuje system wynagradzania nauczycieli.

Dlatego kilkuletnim postulatem KSOiW NSZZ "Solidarność" jest rekonstrukcja przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli, która to propozycja została z całą mocą przypomniana podczas spotkania. Dotyczy ona wyłączenia niektórych składników kształtujących obecnie tzw. "średnie wynagrodzenie nauczycieli" na poszczególnych stopniach awansu, które łączą z innymi "świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy ...". Do składników tych zaliczyliśmy dodatki: wynikające z pełnienia funkcji kierowniczych, dla nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Przyjęcie tej zasady byłoby bardziej obiektywne i miarodajne.

Dopiero po uwzględnieniu tych postulatów przedstawiona została koncepcja przebudowy systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o automatyczne mechanizmy jego kształtowania, które kształtowałyby wielkość wynagrodzenia nauczycieli na podstawie wielkości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ten sposób uniknęłoby się „łaskawości” polityków i urzędników przy ustalaniu kwoty bazowej dla nauczycieli (w ustawie budżetowej) czy wysokości niektórych dodatków do płac. Strona MEN zobowiązała się do przeliczenia przedstawionej koncepcji, dobrania wskaźników w granicach kwot obecnie obowiązujących. Szczegółowe wyliczenia MEN zobowiązał się przedstawić podczas kolejnego spotkania grupy roboczej.

W trakcie dyskusji wyłoniła się ogólna koncepcja finansowania zadań oświatowych. Zgodzono się, że musi się to odbywać w oparciu o wypracowane standardy edukacyjne, uwzględniające pewne warunki: np. liczbę uczniów w oddziałach, warunki demograficzne, geograficzne, małe szkoły itp. Ponadto subwencja oświatowa powinna być naliczana na dwa człony obejmujące oddziały (w tym małe) jak i na ucznia (wagi). Nad bliższymi rozwiązaniami odbędzie się dialog podczas kolejnych prac.

Ciekawa intencja pojawiła się podczas prac nad zasadami finansowania placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" przypomnieli, że podmioty prywatnoprawne otrzymują dotacje w wielkości bieżącego utrzymania uczniów danego typu szkół (nie mniej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej), nie wykonują wielu zadań wpływających na bieżące utrzymania uczniów (poczynając od warunków pracy i płacy nauczycieli, funduszy nagród, doskonalenia, zdrowotnego, świadczeń socjalnych itp.). Dlatego z tych powodów pojawiła się koncepcja finansowania tych placówek oświatowych na podstawie oddzielnych przepisów prawa (rozporządzenia).

Termin kolejnego spotkania ustalony został na 7. lutego br.

Jerzy Ewertowski

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
kom_grupo_rob_12012017 r.pdf 642 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.