Inne akty prawa

piątek, 06 stycznia 2012 08:50 AnPieg
Drukuj

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnym (zał- zfśs)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (zał- A)

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zał- B)

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (zał- C)

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (zał. D)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
D.pdf 476 Kb
A.pdf 130 Kb
C.pdf 130 Kb
B.pdf 240 Kb
zfśs.pdf 148 Kb