Sejm- sprawozdanie podkmisji nadzwyczajnej 03.03.2011

Email Drukuj PDF

Nad rządowym projektem ustawy o systemie informacji oświatowej  /druk sejmowy 3628 zawiera Nowy system informacji oświatowej  /SIO/ ma zastąpić istniejący od stycznia 2005 roku.

3 marca b.r., odbyło się połączone posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nt.  rządowego projektu ustawy o SIO- sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej.

Biuletyn nr: 4779/VI
Komisja:  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 235/, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 307/
Mówcy: Poseł Urszula Augustyn /PO/
Poseł Sławomir Kłosowski /PiS/
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow /PO/
Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski /PiS/
Sekretarz Komisji Paweł Witecki
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obradujące od przewodnictwem posła Andrzeja Smirnowa, przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zrealizowały następujący porządek obrad:
– rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 3628) – kontynuacja.
W posiedzeniu udział wzięli: Katarzyna Hall minister edukacji narodowej wraz ze współpracownikami, Wojciech Wiewiórowski generalny inspektor ochrony danych osobowych.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Anna Jasieńska, Ewa Muszyńska-Jabłońska, Dariusz Myrcha, Paweł Witecki – z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Radosław Radosławski, Urszula Sęk – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Witam panią minister edukacji narodowej Katarzynę Hall wraz z całą reprezentacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, witam generalnego inspektora ochrony danych osobowych pana Wojciecha Wiewiórowskiego, witam wszystkich przybyłych gości.
Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej, druk nr 3628.
Czy są uwagi do porządku dziennego?
Poseł Sławomir Kłosowski (PiS):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie ukrywam, że jesteśmy zaskoczeni procedowaniem tego projektu.
Dla przypomnienia, podczas ostatniego posiedzenia Komisji podjęliśmy wspólnie uchwałę o tym, że rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy o systemie informacji oświatowej nastąpi po uzyskaniu opinii konstytucjonalisty. Do dziś takiej opinii nie uzyskaliśmy. Chciałbym poprosić pana przewodniczącego o wyjaśnienie tej sprawy.
Oczywiście, jeżeli opinii nie będzie, a w tej chwili jej nie ma, nie ukrywam, że będę chciał zgłosić wniosek formalny o odłożenie rozpatrywania projektu – tak, jak, zresztą, przyjęliśmy podczas poprzedniego posiedzenia Komisji – do czasu uzyskania tejże opinii.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Otrzymaliśmy dwie opinie Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie. Te opinie odnoszą się również do kwestii konstytucyjności, wiążąc tę sprawę z opinią merytoryczną.
Otrzymaliśmy również – wystąpiłem o to na prośbę pana posła – opinię, w trybie pilnym, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oczywiście, te opinie państwo otrzymali, przy czym jedna z opinii dotarła wcześniej, druga opinia, Biura Analiz Sejmowych, dotarła dopiero w dniu dzisiejszym i dlatego otrzymali ją państwo dopiero w dniu dzisiejszym.
Poseł Sławomir Kłosowski (PiS):
Bardzo dziękuję panu posłowi za te wyjaśnienia. Natomiast, szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, jak wielkie obawy i wątpliwości nas wszystkich powinny budzić zapisy zawarte w tym projekcie ustawy, w rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej.
To są fundamentalne, konstytucyjne zastrzeżenia, czy ustawa nie wkracza zbyt daleko w dane wrażliwe, zbierane za pomocą proponowanego systemu.
Chciałbym zwrócić uwagę państwa, że w opiniach Biura Analiz Sejmowych, na które powołuje się pan przewodniczący, właściwie nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na temat, czy możemy zajmować się przedmiotowym projektem ustawy, czy nie, czy jest on konstytucyjny, czy nie.
Opinia Biura Analiz Sejmowych w znacznej mierze odnosi się do kwestii merytorycznych, natomiast nie odnosi się do kwestii konstytucyjnych.
Wobec powyższego, wnoszę, panie przewodniczący, o to, ażeby z należytą starannością procedować nad tak poważnym projektem, abyśmy cierpliwie zaczekali na opinię, o którą zwrócił się pan przewodniczący do konstytucjonalisty. Ta opinia jest, jakby, częścią opiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych. Taki będzie mój wniosek.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Rozumiem, że to jest wniosek formalny o przełożenie posiedzenia.
Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w tej chwili w punkcie obrad: uwagi do porządku dziennego. Stąd, do tego wniosku ustosunkuje się pani przewodnicząca Urszula Augustyn.
Poseł Urszula Augustyn (PO):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam złożyć wniosek przeciwny.
W dniu, w którym państwo zgłosili wniosek o otrzymanie opinii dotyczącej konstytucyjności tego projektu, otrzymaliśmy opinię prawną. Ta opinia prawna dotyczy zgodności z konstytucją. Powołuje się na opinię merytoryczną. Jedną opinię państwo otrzymali wcześniej, dzisiaj państwo otrzymują kolejną opinię merytoryczną, tym razem opracowaną przez profesora Andrzeja Jeżowskiego.
Opinie merytoryczne są już, w tej chwili, dwie i obydwie odpowiadają na pytania i rozwiewają obawy. Nie ma, absolutnie, żadnego powodu, żebyśmy musieli dalej czekać. Możemy spokojnie procedować. Jeśli państwo chcą jeszcze zamawiać jakieś opinie, to w trakcie procedowania możemy je dalej zamawiać. Natomiast nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy przerwać prace, więc zgłaszam wniosek przeciwny.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Zgłaszał się pan poseł Ujazdowski. Po wypowiedzi pana posła Ujazdowskiego poddam wniosek pod głosowanie. Ewentualna dyskusja będzie po rozstrzygnięciu, czy w ogóle procedujemy.
Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS):
Panie przewodniczący, rozumiem, że jesteśmy w trakcie procesu opiniowania, że to nie jest ostatnia opinia Biura Analiz Sejmowych. W związku z tym powinniśmy wykonać uchwałę z poprzedniego posiedzenia Sejmu, dopiero wtedy, kiedy proces opiniowania tej ustawy się zakończy, przystąpić do niej.
Mam takie wrażenie, że to prezydium połączonych Komisji forsuje rozwiązanie sprzeczne z decyzją podjętą przed tygodniem. Rozumiem, że Biuro Analiz Sejmowych nie zakończyło opiniowania w tej sprawie, przynajmniej, wedle mojej wiedzy.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Oczywiście, rozumiem, że są kontrowersje dotyczące opinii. Oczywiście, opinii można zamawiać bardzo wiele. Natomiast ja chciałbym w tej chwili – w drodze głosowania –rozstrzygnąć wniosek formalny. Widzę inne zgłoszenia, ale będziemy dyskutowali dopiero w przypadku, jeżeli wniosek formalny zostanie odrzucony.
Jeszcze zgłasza się pan poseł wnioskodawca, bardzo proszę.
Poseł Sławomir Kłosowski (PiS):
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym jeszcze przed głosowaniem zwrócić wszystkich państwa uwagę na opinię, co prawda, nie konstytucjonalisty, ale opinię merytoryczną, którą sformułowało Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Chciałbym zacytować pewien jej fragment: „Krótki termin, wyznaczony na przygotowanie tego stanowiska, nie pozwala nam wypowiedzieć się o wszystkich aspektach proponowanej ustawy.”
Z kolei, opinia Biura Analiz Sejmowych – ta, którą dysponujemy – zajmuje się sprawami merytorycznymi, zawartymi w tym projekcie, a Polskie Towarzystwo Psychologiczne taką właśnie opinię wystosowuje.
W związku z powyższym, jeszcze raz ponawiam wniosek o przerwanie obrad do czasu uzyskania opinii konstytucjonalisty.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Poddaję pod głosowanie wniosek pana przewodniczącego Kłosowskiego o przerwanie obrad.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest z przyjęciem tego wniosku?
Proszę o podanie wyniku.
Sekretarz Komisji Paweł Witecki:
Za wnioskiem 27 głosów, przeciw 26 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Wniosek został przyjęty. Tym samym kończymy dzisiejsze posiedzenie, wrócimy do jego tematu po otrzymaniu dodatkowych opinii. Zamykam posiedzenie Komisji.

Czekamy na następne zaproszenie.

Poprawiony: wtorek, 02 października 2012 09:30  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.