Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży- 5.08.2016r.

Email Drukuj PDF

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty, w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych.

Informację przedstawiła minister edukacji narodowej – Anna Zalewska.

Minister podkreśliła, że planowane zmiany w oświacie poprzedziła ogólnopolska debata z udziałem nauczycieli, rodziców, związków zawodowych i samorządów. Stwierdziła m.in., że czynnikami determinującymi kształt projektowanych reform są: niż demograficzny, diagnoza aktualnego stanu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także rzeczywistych efektów ich funkcjonowania w porównaniu do celów, jakie zakładała reforma z 1999 r.

Minister zapowiedziała, że obecna reforma będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zmiany obejmą ustrój szkolny oraz podstawy programowe. Zmiany będą miały charakter ewolucyjny i rozpoczną się od roku 2017/18. 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Zmiany w liceach i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/20, a zakończą w roku szkolnym 2023/24. Docelową strukturą szkolnictwa będzie 8- letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia szkoła branżowa I stopnia i 2-letnia szkoła branżowa II stopnia.

Minister podkreślała, że proces przekształceń szkół rozłożony jest na 5-letni okres i powierzony doświadczonej kadrze oświatowej. Z mocy prawa szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy; z tytułu reformy nie będzie zwolnień nauczycieli. Zmiany programowe miałyby dotyczyć m.in. kształcenia w klasach IV (nauczanie przedmiotowe), nauczania języków obcych; odbudowy kształcenia ogólnego w liceach.

Minister zapowiedziała również – w dalszym etapie – objęcie subwencją oświatową sześciolatków, zmiany w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli; pilotaż funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych; plany ministerialne obejmują też przeprowadzenie analizy i „inwentaryzacji” subwencji oświatowej. Minister przewiduje przekazanie projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych w połowie września br.; a zakończenie prac nad ustawą w końcu 2016 r.

W dyskusji posłowie pytali m.in. o rzeczywiste powody zmian strukturalnych w szkolnictwie, o wyniki badań, które potwierdzałyby dysfunkcjonalność gimnazjów; zmiany w nauczaniu języków obcych; sytuację szkół artystycznych i sportowych; wyrażano obawy o zwolnienia nauczycieli; pytano o przygotowanie przez resort dla nauczycieli programów przebranżowienia i zmian kwalifikacji; o dokładny harmonogram zmian programowych; kalendarz prac legislacyjnych nad konkretnymi rozwiązaniami; koszty reformy; podniesiono także kwestie konsultacji projektowanych reform z samorządami; przytoczono stanowisko polskich samorządów z 31 sierpnia br. (organizacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), w którym mówi się m.in., że planowanych zmian nie konsultowano.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, samorządów, resortów prowadzących szkoły, oświaty niepublicznej, stowarzyszeń rodziców, pracodawców.

Wobec niewyczerpania głosów w dyskusji, kontynuowana ona będzie na następnym, najbliższym posiedzeniu Komisji.

Informacja ze strony Sejmu RP:

www.sejm.gov.pl

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.