Komisja Edukacji-bezpłatny dostęp do podręczników, 21.05.2014r.

Email Drukuj PDF

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315).

Celem projektu z druku nr 2315 jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki mające na celu m.in.: uproszczenie trybu ustalania zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych poprzez powierzenie kompetencji w tym zakresie dyrektorowi szkoły (który miałby obowiązek zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej i rady rodziców); zobowiązanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zasięgnięcia opinii ekspertów ds. oceny podręczników – rzeczoznawców z list prowadzonych przez tych ministrów, przed zaakceptowaniem podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego z mocy prawa; zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, którzy w trakcie roku szkolnego zmieniają szkołę, podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (podręczniki te lub materiały edukacyjne stawałyby się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń by się przenosił).

Zgłoszono 2 wnioski mniejszości dotyczące przypadku wyboru przez szkołę podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego miałaby otrzymywać na realizację tego zadania dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Wysokość dotacji miałaby być równa cenie podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego z mocy prawa.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawca - poseł Katarzyna Hall (PO).

Wyznaczono do 23 maja do godz.12.00 termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Joanna Berdzik.

Informacja ze strony: http://www.sejm.gov.pl/

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.