INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWEJ {ENM} w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Email Drukuj PDF

 

 

Informacja ze strony: www.sejm.gov.pl

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w aspekcie dostosowania oferty szkoleniowej do potrzeb systemu edukacji, z uwzględnieniem finansowania ze środków krajowych i europejskich.

Informację przedstawiła podsekretarz z stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Joanna Berdzik.

Zwróciła m.in. uwagę, że doskonalenie nauczycieli jest jednym z elementów systemu wspomagania szkół. Zadania z tego zakresu realizują zarówno placówki doskonalenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Podkreśliła, że od 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe – fakultatywne formy współpracy ze szkołami staną się obligatoryjne. Aby przygotować ww. placówki do realizacji tych zadań i form doskonalenia, uruchomiono program pilotażowy, realizowany już od 2010 r. ze środków europejskich, pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Obecnie prowadzona jest ewaluacja projektu. Generalnie model ten jest pozytywnie oceniany przez większość uczestników. Zidentyfikowano również część zagrożeń dla jego realizacji, które wiążą się m.in. ze sztywnymi zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków UE, zapewnieniem ich jakości, niewystarczającą polityką informacyjną, gromadzeniem i upowszechnianiem wypracowanych zasobów.

Komisja zapoznała się również z prezentacją o działalności Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, które realizuje zadania z zakresu wspomagania szkół, w tym doskonalenia nauczycieli. Prezentację przedstawiła dyrektor ośrodka - Krystyna Adaśko.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (projekt z dnia 4 lutego 2014 r.).

Informację przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Anna Dakowicz-Nawrocka.

Projekt rozszerza zakres zadań, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, o nowe zadania, polegające na prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w zakresie m.in. przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego czy przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki i zawodu; kursy te będą mogły być prowadzone już od 1 stycznia 2015 r.

W dyskusji niektórzy z posłów wyrazili m.in. pogląd, że „błędem jest budowanie systemu doskonalenia w oparciu o powiatowe ośrodki”; doskonalenie i doradztwo metodyczne powinno być zorganizowane w oparciu o placówki wojewódzkie, bo te tylko są w stanie zagwarantować działania kompleksowe. Inni posłowie argumentowali z kolei, że system wspomagania szkół, w tym doskonalenia nauczycieli, powinien być jak najbliżej szkoły, a usytuowanie placówek doskonalenia i koordynacja działań na poziomie powiatów zapewnia właściwą diagnozę potrzeb szkół i adekwatną pomoc.

W pytaniach poruszono m.in. kwestie liczby doradców metodycznych; efektów funkcjonowania nowego modelu doskonalenia nauczycieli i jego wpływu na jakość kształcenia. Goście zaproszeni na posiedzenie, reprezentujący ośrodki doskonalenia oraz placówki przedszkolne i szkoły zwrócili m.in. uwagę na potrzebę prowadzenia kursów kwalifikacyjnych przez ośrodki doskonalenia i zapewnienia nauczycielom faktycznego wyboru między ofertą szkół wyższych prowadzących studia podyplomowe a ofertą placówek doskonalenia.

Przewodniczący Komisji poseł Piotr Paweł Bauć (TR) zwrócił się do MEN z apelem o rozważenie uwag z dyskusji w dalszych pracach nad tworzeniem systemu doskonalenia nauczycieli. Zapowiedział również, że w drugim półroczu Komisja zajmie się problematyką kształcenia nauczycieli.

Poprawiony: niedziela, 27 kwietnia 2014 10:01  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.