Komisja Edukacji- 19.03.2014r.

czwartek, 20 marca 2014 00:00 Prawo - Senat, Sejm, prace Komisji
Drukuj

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 2132 i 2214).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisje wnoszą o ich odrzucenie.

Poprawki dotyczyły m.in.:

- kwestii zatrudniania asystenta nauczyciela,

- zadań, których nie może wykonywać asystent nauczyciela,

- odroczenia obowiązku szkolnego wyłącznie na podstawie wniosku rodziców, a nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Sprawozdawca – poseł Krystyna Szumilas (PO).

Wyznaczono do 20 marca do godz. 12.00 termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Joanna Berdzik.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Kom-ed19.03.14.pdf 240 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 17:26