Komisja Edukacji o podręcznikach- 05.02.2014

piątek, 07 lutego 2014 18:47 Prawo - Senat, Sejm, prace Komisji
Drukuj

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ przeprowadziła pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075).
Uzasadnienie projektu przedstawiła minister edukacji narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska.
Projekt daje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego możliwość zlecania opracowania i wydania podręcznika lub jego części. Jeśli wykonane na zlecenie ministrów podręczniki zyskają ich akceptację, będą dopuszczane do użytku szkolnego na mocy prawa.
Zdaniem posłów sama idea wprowadzenia do wszystkich klas pierwszych jednego, bezpłatnego, uniwersalnego podręcznika, który stanowić będzie własność szkoły jest słuszna i potrzebna ze społecznego punktu widzenia. Perspektywicznie bezpłatne podręczniki powinny również zostać wprowadzone na wszystkich poziomach nauczania. Przedłożony projekt ustawy jest jednak niekompletny, niespójny i nie powinien być procedowany w trybie pilnym. Wyjaśnienia wymagają m.in. kwestie dotyczące trybu opracowywania, dystrybucji i finansowania podręczników.
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych kolejny projekt ustawy, w którym w sposób kompleksowy uregulowana zostanie kwestia dotycząca rynku podręczników szkolnych.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja skierowała ww. projekt do podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, której przewodniczy poseł Katarzyna Hall (PO), z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 14 lutego br.

Informacja ze strony: www.sejm.gov.pl

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
2075.pdf 232 Kb
Poprawiony: sobota, 22 lutego 2014 08:51